Κατηγοριοποίηση σεμιναρίων βάσει επιπέδου

Μοιραστείτε το! Πείτε το στους φίλους σας...

Στη λίστα θα βρείτε τις κατηγορίες σεμιναρίων βάσει του επιπέδου δυσκολίας τους.

Διευκρινήσεις:

Σε ότι αφορά τα επίπεδα όπως αυτά έχουν καθοριστεί παραπάνω, επιθυμούμε να σας επισημάνουμε τα ακόλουθα:

  • Το επίπεδο δυσκολίας αφορά τη συγκεκριμένη εφαρμογή και όχι τις γενικές ή τις απαιτούμενες γνώσεις που πρέπει να έχει ο χρήστης. Για παράδειγμα η εκπαίδευση σε AutoCAD Mechanical θεωρείται βασικό επίπεδο για την εφαρμογή ενώ για να είναι δυνατή η παρακολούθηση πρέπει να υπάρχουν ήδη γνώσεις AutoCAD δύο και τριών διαστάσεων. Γι αυτόν τον λόγω καλό είναι πριν από την επιλογή κάποιου σεμιναρίου να ελέγξετε ότι πληρείτε έχετε τις απαιτούμενες γνώσεις που αναγράφονται στη σχετική παράγραφο.
  • Εφόσον δεν γνωρίζετε ή γνωρίζετε εμπειρικά μια εφαρμογή, συνήθως πρέπει να ξεκινήσετε από το βασικό επίπεδο. Εάν θέλετε κάτι διαφορετικό ή εάν μπορείτε να εντοπίσετε το επίπεδο που πρέπει να παρακολουθήσετε παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να συμβουλευτείτε κάποιον από τους ειδικούς μας.

Αλλαγή κατηγοριοποίησης

Επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο επιθυμείτε να δείτε λίστα με τα σεμινάρια που προσφέρουμε:

Newsletter

Για εγγραφή στην υπηρεσία ενημέρωσης πατήστε την εικόνα στα αριστερά.

Νέα/Εκπαίδευση