Νέα στη κατηγορία "Λογισμικό"

Νέο Ελληνικό AutoCAD Architecture 2013

Apr 11, 2012

Δημοσιεύθηκε η νέα έκδοση για την ελληνική προσαρμογή του AutoCAD Architecture 2013. Το νέο AutoCAD Architecture 2013 εμπεριέχει πλήθος νέων χαρακτηριστικών που εξυπηρετούν σημαντικά στην αύξηση της παραγωγικότητας. Μερικές από τις πιο σημαντικές αλλαγές της ελληνικής προσαρμογής είναι:

 • Νέο περιβάλλον εργασίας. Εμπεριέχει νέα χαρακτηριστικά τα οποία δεν υπάρχουν στην αγγλική έκδοση όπως:
 • Νέες ρυθμίσεις σε προκαθορισμένα σετ εργαλείων.
 • Παραδοσιακά μενού εργασίας (ενεργοποίηση με εντολή menubar = 1)
 • Δυνατότητα χρήσης περιβάλλον παραδοσιακού AutoCAD (AutoCAD Classic).
 • Νέα πρότυπα εργασίας. Εμπεριέχουν βελτιώσεις που αφορούν στη χρήση της νέας μορφής αρχείων 2013.
 • Νέοι τύποι αντικειμένων. Ενδεικτικά, βελτιωμένοι τύποι σε πόρτες, παράθυρα, νέα γωνιακά παράθυρα κ.ά.
 • Ενσωμάτωση νέων δυνατοτήτων. Ενδεικτικά, νέες δυνατότητες προμετρήσεων σε δωμάτια (χώροι).

Οι παραπάνω αλλαγές είναι ενδεικτικές και αναφέρονται μόνο σε κάποιες από τις εξελίξεις της συγκεκριμένης έκδοσης. Η λήψη της εφαρμογής γίνεται χωρίς επιπρόσθετη χρέωση.

Μεταφορά σε σελίδα με πληροφορίες…

Μοιραστείτε το! Πείτε το στους φίλους σας...

Νέο Ελληνικό AutoCAD Architecture

Apr 15, 2011

Δημοσιεύθηκε η νέα έκδοση για την ελληνική προσαρμογή του AutoCAD Architecture 2012 και μαζί μία νεότερη έκδοση για το AutoCAD Architecture 2011. Μερικές από τις πιο σημαντικές αλλαγές είναι:

 • Νέα πρότυπα εργασίας. Εμπεριέχουν βελτιώσεις σε απεικονίσεις και τύπους αντικειμένων.
 • Νέοι τύποι τοίχων. Ενδεικτικά: δημιουργήθηκαν τοίχοι πάχους 35εκ. συμβατοί με την κατασκευή συρόμενων θυρών και παραθύρων.
 • Νέοι τύποι θυρών. Ενδεικτικά: δημιουργήθηκαν νέοι τύποι συρόμενων πορτών  συμβατοί για αυτόματη εισαγωγή στους νέους τύπους τοίχων.
 • Νέοι τύποι παραθύρων. Ενδεικτικά: δημιουργήθηκαν νέοι τύποι συρόμενων παραθύρων παρόλο που η εφαρμογή εξορισμού δεν υποστηρίζει συρόμενα παράθυρα.

Οι παραπάνω αλλαγές είναι ενδεικτικές και αναφέρονται μόνο σε κάποιες από τις εξελίξεις της συγκεκριμένης έκδοσης. Οι νέες βελτιώσεις της συγκεκριμένης έκδοσης, εφαρμόστηκαν και για το AutoCAD Architecture 2011. Οι παραπάνω βελτιώσεις εφαρμόζονται αθροιστικά με αυτές της προηγούμενης έκδοσης Δεκ 2010 που ήταν ενδεικτικά οι εξής:

 • Νέες δυνατότητες σύνδεσης με Autodesk Impression,
 • Νέες δυνατότητες προετοιμασίας για Autodesk Ecotect Analysis,
 • Βελτιώσεις σε πρότυπα αρχεία και τύπους,
 • Βελτιώσεις στο πρότυπο έργο.

Η λήψη της εφαρμογής γίνεται χωρίς επιπρόσθετη χρέωση.

Μεταφορά σε σελίδα με πληροφορίες…

Μοιραστείτε το! Πείτε το στους φίλους σας...

Προγραμματισμός νέου Ελληνικού AutoCAD Architecture 2012 & 2011

Apr 1, 2011

Προγραμματισμός νέων εκδόσεων. Δύο νέες εκδόσεις της ελληνικής προσαρμογής είναι υπό επεξεργασία. Οι νέες εκδόσεις αφορούν τα AutoCAD Architecture 2011 AutoCAD Architecture 2012. Σε αυτές τις εκδόσεις έχουν ενσωματωθεί σημαντικές αλλαγές οι οποίες βελτιώνουν ακόμα περισσότερο την ευχρηστία. Μερικές από τις πιο σημαντικές αλλαγές είναι:

 • Νέα πρότυπα εργασίας. Εμπεριέχουν βελτιώσεις σε απεικονίσεις και τύπους αντικειμένων.
 • Νέοι τύποι τοίχων. Ενδεικτικά: δημιουργήθηκαν τοίχοι πάχους 35εκ. συμβατοί με την κατασκευή συρόμενων θυρών και παραθύρων.
 • Νέοι τύποι θυρών. Ενδεικτικά: δημιουργήθηκαν νέοι τύποι συρόμενων πορτών  συμβατοί για αυτόματη εισαγωγή στους νέους τύπους τοίχων.
 • Νέοι τύποι παραθύρων. Ενδεικτικά: δημιουργήθηκαν νέοι τύποι συρόμενων παραθύρων παρόλο που η εφαρμογή εξορισμού δεν υποστηρίζει συρόμενα παράθυρα.

Οι παραπάνω αλλαγές είναι ενδεικτικές και αναφέρονται μόνο σε κάποιες από τις εξελίξεις. Η λήψη της εφαρμογής γίνεται χωρίς επιπρόσθετη χρέωση.

Η εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης είναι η 15η Απριλίου 2011.

Μεταφορά σε σελίδα με πληροφορίες…

Μοιραστείτε το! Πείτε το στους φίλους σας...

Νέο Ελληνικό AutoCAD Architecture

Dec 17, 2010

Δημοσιεύθηκε η νεότερη έκδοση για την ελληνική προσαρμογή του AutoCAD Architecture 2011. Οι βασικότερες εξελίξεις στη συγκεκριμένη έκδοση είναι οι εξής:

 • Διορθώσεις σφαλμάτων που εντοπίστηκαν,
 • Νέες δυνατότητες σύνδεσης με Autodesk Impression,
 • Νέες δυνατότητες προετοιμασίας για Autodesk Ecotect Analysis,
 • Βελτιώσεις σε πρότυπα αρχεία και τύπους,
 • Βελτιώσεις στο πρότυπο έργο.

Η λήψη της εφαρμογής γίνεται χωρίς επιπρόσθετη χρέωση.

Μεταφορά σε σελίδα με πληροφορίες…

Μοιραστείτε το! Πείτε το στους φίλους σας...

Νέο Ελληνικό Revit Architecture

Nov 22, 2010

Δημοσιεύθηκε η νεότερη έκδοση για την ελληνική προσαρμογή του Revit Architecture 2011. Μια από τις βασικότερες βελτιώσεις είναι η βελτίωση της λειτουργίας σε συστήματα με windows 7.

Η λήψη της εφαρμογής γίνεται χωρίς επιπρόσθετη χρέωση.

Μεταφορά σε σελίδα με πληροφορίες…

Μοιραστείτε το! Πείτε το στους φίλους σας...