Πιστοποίηση Autodesk

H Autodesk είναι η μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής τεχνικού λογισμικού στον κόσμο. Οι εφαρμογές της όπως το AutoCAD, 3ds Max, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Inventor κ.ά. είναι από τις πιο διαδεδομένες και χρησιμοποιούνται από εταιρείες και επαγγελματίες παγκοσμίως. Οι πιστοποιήσεις Autodesk είναι ένα πολύτιμο βοήθημα σε όσους αναζητούν εργασία στο χώρο του τεχνικού σχεδίου και έχουν παγκόσμια αναγνώριση αφού είναι ίδιες και δίδονται με τα ίδια κριτήρια σε όλες τις χώρες. Με την πιστοποίηση της ίδιας της κατασκευάστριας εταιρεία Autodesk μπορείτε να είστε σίγουροι ότι η πιστοποίησή σας θα αναγνωριστεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Autodesk Certification

Autodesk Certificate of Completion

Παρέχεται με την πλήρη παρακολούθηση σεμιναρίου, μετά από αξιολόγηση, έχει μοναδικό σειριακό αριθμό και αναγνωρίζεται σε Ελλάδα και εξωτερικό αφού οι προδιαγραφές απόκτησής είναι ίδιες παγκοσμίως.

Autodesk Certification

AutoCAD Certified User

Autodesk επαγγελματική πιστοποίηση βασικών γνώσεων χειρισμού (δύο διαστάσεων) για την εφαρμογή AutoCAD. Η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης Certified User δεν προϋποθέτει την παρακολούθηση κάποιου σεμιναρίου.

Autodesk Certification

AutoCAD Certified Professional

Autodesk επαγγελματική πιστοποίηση γνώσεων χειρισμού για την εφαρμογή AutoCAD. Η εξέταση μπορεί να γίνει ανεξάρτητα από την παρακολούθηση μαθημάτων σε τμήμα.

Autodesk Certification

Revit Architecture Certified User

Ανεξάρτητη επαγγελματική πιστοποίηση Autodesk Certified User για την εφαρμογή Revit Architecture. Η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης δεν προϋποθέτει την παρακολούθηση κάποιου σεμιναρίου.

Autodesk Certification

Revit Architecture Certified Professional

Ανεξάρτητη επαγγελματική πιστοποίηση Autodesk Certified Professional για την εφαρμογή Revit Architecture. Η εξέταση μπορεί να γίνει ανεξάρτητα από την παρακολούθηση μαθημάτων σε τμήμα.

Autodesk Certification

Revit Structure Certified ProfessionalNEO!

Ανεξάρτητη επαγγελματική πιστοποίηση Autodesk Certified Professional για την εφαρμογή Revit Architecture. Η εξέταση μπορεί να γίνει ανεξάρτητα από την παρακολούθηση μαθημάτων σε τμήμα.

Autodesk Certification

Revit MEP Certified ProfessionalNEO!

Ανεξάρτητη επαγγελματική πιστοποίηση Autodesk Certified Professional για την εφαρμογή Revit MEP. Η εξέταση μπορεί να γίνει ανεξάρτητα από την παρακολούθηση μαθημάτων σε τμήμα.

Autodesk Certification

Autodesk 3ds Max Certified User

Autodesk επαγγελματική πιστοποίηση βασικών γνώσεων για την εφαρμογή 3ds Max & 3ds Max Design. Η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης δεν προϋποθέτει την παρακολούθηση κάποιου σεμιναρίου.

Autodesk Certification

Autodesk 3ds Max Certified Professional

Autodesk επαγγελματική πιστοποίηση γνώσεων χειρισμού για την εφαρμογή 3ds Max & 3ds Max Design. Η εξέταση μπορεί να γίνει ανεξάρτητα από την παρακολούθηση μαθημάτων σε τμήμα.

Autodesk Certification

AutoCAD Civil 3D Certified Professional

Ανεξάρτητη επαγγελματική πιστοποίηση Autodesk Certified Professional για την εφαρμογή AutoCAD Civil 3D. Η εξέταση μπορεί να γίνει ανεξάρτητα από την παρακολούθηση μαθημάτων σε τμήμα.

Autodesk Certification

Autodesk Inventor Certified User

Ανεξάρτητη επαγγελματική πιστοποίηση Autodesk Certified User για την εφαρμογή Autodesk Inventor. Η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης δεν προϋποθέτει την παρακολούθηση κάποιου σεμιναρίου.

Autodesk Certification

Autodesk Inventor Certified Professional

Ανεξάρτητη επαγγελματική πιστοποίηση Autodesk Certified Professional για την εφαρμογή Autodesk Inventor. Η εξέταση μπορεί να γίνει ανεξάρτητα από την παρακολούθηση μαθημάτων σε τμήμα.

Autodesk Certification

Autodesk Maya Certified User

Ανεξάρτητη επαγγελματική πιστοποίηση Autodesk Certified User για την εφαρμογή Autodesk Maya. Η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης δεν προϋποθέτει την παρακολούθηση κάποιου σεμιναρίου.

Autodesk Certification

Autodesk Maya Certified Professional

Ανεξάρτητη επαγγελματική πιστοποίηση Autodesk Certified Professional για την εφαρμογή Autodesk Maya. Η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης δεν προϋποθέτει την παρακολούθηση κάποιου σεμιναρίου.

Autodesk Certification

Autodesk Fusion 360 Certified UserNEO!

Ανεξάρτητη επαγγελματική πιστοποίηση Autodesk Certified User για την εφαρμογή Autodesk Fusion 360. Η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης δεν προϋποθέτει την παρακολούθηση κάποιου σεμιναρίου.

Newsletter

Για εγγραφή στην υπηρεσία ενημέρωσης πατήστε την εικόνα στα αριστερά.