Προγράμματα Σπουδών - Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Η εταιρεία έχει αδειοδοτηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1  τίτλο “Ε.Ε.Σ. Λουλάκης Πολυχρόνης & Συνεργάτες Ε.Ε.” για την παροχή μη τυπικής εκπαίδευσης. Τα προγράμματα σπουδών που υλοποιούνται είναι επίσης εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (πρώην Ε.Κε.Πις.) σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

 

ekepis

Βεβαίωση παρακολούθησης (Ε.Κε.Πις. – E.O.Π.Π.Ε.Π.)

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Ε.Κε.Πις. - Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης.

Newsletter

Για εγγραφή στην υπηρεσία ενημέρωσης πατήστε την εικόνα στα αριστερά.