Λογισμικό

Ελληνικές Προσαρμογές

Η εταιρεία ανήκει στους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της Autodesk ως: Autodesk Authorized Developer και μέχρι σήμερα έχει υλοποιήσει βασικές εφαρμογές οι οποίες τρέχουν συμπληρωματικά σε εφαρμογές τεχνικής σχεδίασης της Autodesk.

Οι εφαρμογές αυτές είναι η ελληνική προσαρμογή για τα:

  • AutoCAD (δεν εμφανίζεται στο web), AutoCAD Architecture και Revit Architecture.
  • Ελληνικό AutoCAD Architecture

  • Η εταιρεία έχει δημιουργήσει διάφορες εκδόσεις Ελληνικής Προσαρμογής για το πρόγραμμα AutoCAD Architecture (Autodesk Architectural Desktop) της εταιρείας Autodesk Inc. Η ελληνική προσαρμογή είναι ένα επιπρόσθετο πρόγραμμα το οποίο μπορεί να εγκατασταθεί παράλληλα με την αντίστοιχη αγγλική έκδοση AutoCAD Architecture. Μετά την εγκατάσταση, είναι δυνατή η εκκίνηση της εφαρμογής με έτοιμες ρυθμίσεις οι οποίες ανταποκρίνονται στις ελληνικές προδιαγραφές χρήσης. Κάθε νέα έκδοση της προσαρμογής είναι σύμφωνη με τις καινούριες δυνατότητες της αντίστοιχης αγγλικής και περιέχει πολύ πιο εξελιγμένα εργαλεία σχεδίασης και τεκμηρίωσης σύμφωνα με τα ελληνικά πρότυπα σχεδίασης.

  • Ελληνικό Revit Architecture

  • Η εταιρεία ΛΟΥΛΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ & ΣΥΝ. έχει δημιουργήσει διάφορες εκδόσεις Ελληνικής Προσαρμογής για το πρόγραμμα Autodesk Revit Architectureτης εταιρείας Autodesk Inc. Η ελληνική προσαρμογή είναι ένα επιπρόσθετο πρόγραμμα το οποίο μπορεί να εγκατασταθεί παράλληλα με την αντίστοιχη αγγλική έκδοση Autodesk Revit Architecture. Μετά την εγκατάσταση, είναι δυνατή η εκκίνηση της εφαρμογής με έτοιμες ρυθμίσεις οι οποίες ανταποκρίνονται στις ελληνικές προδιαγραφές χρήσης. Κάθε νέα έκδοση της προσαρμογής είναι σύμφωνη με τις καινούριες δυνατότητες της αντίστοιχης αγγλικής και περιέχει πολύ πιο εξελιγμένα εργαλεία σχεδίασης και τεκμηρίωσης σύμφωνα με τα ελληνικά πρότυπα σχεδίασης.

  • Νέα κυκλοφορία

  • Αφορά συνοπτική λίστα με όλες τις πρόσφατες κυκλοφορίες λογισμικού ανεξαρτήτως εφαρμογής.

Newsletter

Για εγγραφή στην υπηρεσία ενημέρωσης πατήστε την εικόνα στα αριστερά.