Πρόγραμμα εκπαιδεύσεων, σεμινάρια

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζεται το πρόγραμμα για τα σεμινάρια που έχουν προγραμματιστεί. Για να χειριστείτε το πρόγραμμα ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

  • Για να εντοπίσετε πιο εύκολα τα σεμινάρια που επιθυμείτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα φίλτρα που υπάρχουν κάτω από τους τίτλους κάθε στήλης. Κάθε φίλτρο που ενεργοποιείτε μικραίνει τη λίστα εμφανίζοντας μόνο τις γραμμές που περιέχουν την επιλογή σας.
  • Εάν χρειαστεί να αναιρέσετε τα φίλτρα που έχετε εισάγει, απλά πατήστε στο ειδικό εικονίδιο που θα βρείτε δεξιά επάνω από τους τίτλους.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τον προγραμματισμό για τα σεμινάρια που διοργανώνουμε.

Επιστροφή Εκπαίδευση Αίτηση Ενημέρωσης