Μέσω των καταγεγραμμένων μαθημάτων υπάρχει η δυνατότητα παύσης και έναρξης του μαθήματος οποιαδήποτε στιγμή κρίνεται αναγκαίο από τον εκπαιδευόμενο προκειμένου να γίνει καλύτερη καταγραφή προσωπικών σημειώσεων. Το μάθημα είναι χωρισμένο σε επιμέρους ενότητες με τον αντίστοιχο τίτλο κι αυτό κάνει το μάθημα εύχρηστο κια ξεκούραστο. Γενικά είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη από την εκπαίδευση μου και προτείνω ανεπιφύλακτα το κέντρο εκπαίδευσης.

Η Βάσια Παναγιωτοπούλου συμμετείχε σε σεμινάριο εκμάθησης 3ds Max Design

και πιστοποίησε τις γνώσεις της μέσω των εξετάσεων της κατασκευάστριας εταιρίας Autodesk

Η Βάσια Παναγιωτοπούλου συμμετείχε σε σεμινάριο εκμάθησης 3ds Max Design και πιστοποίησε τις γνώσεις της μέσω των εξετάσεων της κατασκευάστριας εταιρίας Autodesk.

Απόψεις: Βάσια Παναγιωτοπούλου-3ds Max Design

Δείτε όλες τις Απόψεις