Πιστοποίηση Microsoft

Η πιστοποίηση Microsoft® Office Specialist είναι η κορυφαία απόδειξη γνώσεων των εφαρμογών Microsoft® Office με παγκόσμια εμβέλεια και αναγνώριση από το Ελληνικό Δημόσιο. Η πιστοποίηση Microsoft® ενδυναμώνει τους κατόχους της με όλες εκείνες τις δεξιότητες, στη χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών, που απαιτούνται σήμερα σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και αποδεικνύει ότι μπορούν να είναι αποδοτικοί και παραγωγικοί.

Microsoft Office Expert

Πιστοποιημένος χρήστης Προχωρημένων Δεξιοτήτων της σουίτας εφαρμογών γραφείου Microsoft Office.

Microsoft Office Master

Πιστοποιημένος χρήστης Εξειδικευμένων Δεξιοτήτων της σουίτας εφαρμογών γραφείου Microsoft Office.

Newsletter

Για εγγραφή στην υπηρεσία ενημέρωσης πατήστε την εικόνα στα αριστερά.