Η Αναστασία Παπαχρήστου είναι αρχιτέκτων και μιλάει για την εμπειρία της εκπαίδευσης της στην εφαρμογή Revit Architecture:

“Είμαι πλήρως καλυμμένη από την εκπαίδευση της εφαρμογής Revit Architecture από τη συνέπεια του φορέα σε όλα τα επίπεδα που πλαισιώνουν την εκπαίδευση. Κατάφερα να καλύψω μαθήματα που έχασα με τον πιο ικανοποιητικό τρόπο.

To γεγονός του δικαιώματος της επαναπαρακολούθησης χωρίς οικονομική επιβάρυνση που έδωσε το αίσθημα της ασφάλειας”.

Η Αναστασία Παπαχρήστου  συμμετείχε  σε σεμινάριο Revit Architecture  και πιστοποιήθηκε από την κατασκευάστρια εταιρεία Autodesk

Πιστοποιήσεις Autodesk περισσότερες πληροφορίες …

Η Αναστασία Παπαχρήστου συμμετείχε σε σεμινάριο Revit Architecture και πιστοποιήθηκε από την κατασκευάστρια εταιρεία Autodesk

Απόψεις: Αναστασία Παπαχρήστου – Revit Architecture

Παρακολούθησα την ολοκληρωμένη εκπαίδευση για το AutoCAD τόσο στις 2 διαστάσεις (AutoCAD 2D) όσο και στις 3 διαστάσεις (ΑutoCAD 3D). Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα μάθω τόσο άρτια και με τον παραγωγικότερο δυνατό τρόπο να σχεδιάζω ψηφιακά. Ο συνδυασμός της δυνατότητας της συμμετοχής τόσο στον παραδοσιακό τρόπο εκπαίδευσης άλλα και με την νέα μέθοδο της αυτοεκπαίδευσης πλαισίωσε τέλεια τις ανάγκες μου στον χρονικό μου προγραμματισμό. Πολλά μπράβο σε όλη την ομάδα, συνεχίστε να προσπαθείτε με τον ίδιο τρόπο.

Ο Χρήστος Ρουσσιώτης συμμετείχε σε σεμινάρια εκπαίδευση των εφαρμογών AutoCAD Δισδιάστατη σχεδίαση (2D) και AutoCAD Τρισδιάτατη σχεδίαση (3D).

Η συμμετοχή του πιστοποιήθηκε μέσω των εξετάσεων της κατασκευάστριας εταιρίας Autodesk.

Ο Χρήστος Ρουσσιώτης συμμετείχε σε σεμινάρια εκπαίδευση των εφαρμογών AutoCAD 2D και ΑutoCAD 3D. Πιστοποίησε τις γνώσεις του μέσω των εξετάσεων της κατασκευάστριας εταιρίας Autodesk

Απόψεις: Χρήστος Ρουσιώτης-AutoCAD

Αυτό που με ενθουσίασε είναι η ευκολία παρακολούθησης οποιαδήποτε στιγμή και η ευκολία του χειρισμού του καταγεγραμμένου μαθήματος. Το μάθημα στο σύνολο του κρίνεται απολύτως κατανοητό παρόλο το βαθμό δυσκολίας λόγω του πολύ εξειδικευμένου πεδίου.

Η Ευαγγελία Φραγκοπούλου  εκπαιδεύτηκε σε σεμινάρια Revit Architecture.

Πιστοποιήσεις Autodesk περισσότερες πληροφορίες …

Η Ευαγγελία Φραγκοπούλου εκπαιδεύτηκε σε σεμινάρια Revit Architecture. Η συμμετοχή της πιστοποιήθηκε μέσω των εξετάσεων της κατασκευάστριας εταιρίας Autodesk.

Απόψεις: Φραγκοπούλου Ευαγγελία-Revit Architecture

Σε ότι αφορά στη συμμετοχή μου στην εκπαίδευση της σχεδιαστικής εφαρμογής με ικανοποίησε ιδιαίτερα ότι μπορούσα να κάνω παρακολούθηση του καταγεγραμμένου μαθήματος με πολυμέσα (video). Οι δυνατότητες που παρέχονται με τη συγκεκριμένη μέθοδο είναι ιδιαίτερα σημαντικές.

Ο εκπαιδευόμενος έχει την ευκαιρία να χειρίζεται το μάθημα-video σύμφωνα με τις ανάγκες του. Υπάρχει η δυνατότητα της επαναπαρακολούθησης του σταματήματος εκεί που υπάρχει λόγος κ.λ.π. Σε ότι αφορά στο 3D Printing, θεωρώ ότι οι γνώσεις που πήρα έχουν άμεση σχέση με όλα όσα ασχολούμαι.

Ο Κωσταντίνος Τζοβανάκης  εκπαιδεύτηκε σε σεμινάρια Revit Architecture και 3D Printing

Πιστοποιήσεις Autodesk περισσότερες πληροφορίες …

Ο Κωσταντίνος Τζοβανάκης εκπαιδεύτηκε σε σεμινάρια Revit Architecture και 3D Printing.

Απόψεις: Τζοβανάκης Κωσταντίνος – Revit Architecture

Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τα μαθήματα στα οποία συμμετείχα τόσο από την παραδοσιακή εκπαίδευση στην τάξη όσο κι από τη συμμετοχή στα καταγεγραμμένα μαθήματα. Το γεγονός ότι το μάθημα υπάρχει στη διάθεση κάθε εκπαιδευομένου ανά πάσα στιγμή και χωρίς περιορισμό  είναι τόσο ενθαρρυντικό αλλά και αποτελεσματικό ταυτόχρονα. Προτείνω ανεπιφύλακτα τον φορέα εκπαίδευσης.

Ο Φίλιππος Σκλαβούνος συμμετείχε στα μαθήματα Rhinoceros – Rhino 3D.

Η συμμετοχή του πιστοποιήθηκε μέσω των εξετάσεων McNeel.

Ο Φίλιππος Σκλαβούνος συμμετείχε στα μαθήματα Rhinoceros – Rhino 3D. Η συμμετοχή του πιστοποιήθηκε μέσω των εξετάσεων McNeel.

Απόψεις: Φίλιππος Σκλαβούνος Rhinoceros – Rhino 3D
AutoCAD

Εκείνο το οποίο με ικανοποίησε περισσότερο  είναι η απόλυτα στοχευμένη μεταδοτικότητα της πληροφορίας  μέσα από τα καταγεγραμμένα μαθήματα με πολυμέσα (video). H εικονική εμπειρία του μαθήματος είναι πολύ κοντά στην πραγματική.

Ο Νικόλαος Δέγλερης συμετείχε σε σεμινάριο εκμάθησης της εφαρμογής AutoCAD Δισδιάστατη σχεδίαση (2D).

Η συμμετοχή του πιστοποιήθηκε μέσω των εξετάσεων της κατασκευάστριας εταιρίας Autodesk.

Ο Νικόλαος Δέγλερης συμετείχε σε σεμινάριο εκμάθησης της εφαρμογής AutoCAD Δισδιάστατη σχεδίαση (2D). Η συμμετοχή του πιστοποιήθηκε μέσω των εξετάσεων της κατασκευάστριας εταιρίας Autodesk.

Απόψεις: Νικόλαος Δέγλερης-AutoCAD Δισδιάστατη σχεδίαση (2D)

Μέσω των καταγεγραμμένων μαθημάτων υπάρχει η δυνατότητα παύσης και έναρξης του μαθήματος οποιαδήποτε στιγμή κρίνεται αναγκαίο από τον εκπαιδευόμενο προκειμένου να γίνει καλύτερη καταγραφή προσωπικών σημειώσεων. Το μάθημα είναι χωρισμένο σε επιμέρους ενότητες με τον αντίστοιχο τίτλο κι αυτό κάνει το μάθημα εύχρηστο κια ξεκούραστο. Γενικά είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη από την εκπαίδευση μου και προτείνω ανεπιφύλακτα το κέντρο εκπαίδευσης.

Η Βάσια Παναγιωτοπούλου συμμετείχε σε σεμινάριο εκμάθησης 3ds Max Design

και πιστοποίησε τις γνώσεις της μέσω των εξετάσεων της κατασκευάστριας εταιρίας Autodesk

Η Βάσια Παναγιωτοπούλου συμμετείχε σε σεμινάριο εκμάθησης 3ds Max Design και πιστοποίησε τις γνώσεις της μέσω των εξετάσεων της κατασκευάστριας εταιρίας Autodesk.

Απόψεις: Βάσια Παναγιωτοπούλου-3ds Max Design

Άνετες εγκαταστάσεις, ευέλικτο πρόγραμμα, καλή ποιότητα παροχών, οργανωμένη παρουσίαση της ύλης.

Η Ελευθερία Τζίφα συμμετείχε σε σεμινάριο εκμάθησης 3ds Max Design.

Η συμμετοχή της πιστοποιήθηκε μέσω των εξετάσεων της κατασκευάστριας εταιρίας Autodesk.

Η Ελευθερία Τζίφα συμμετείχε σε σεμινάριο εκμάθησης 3ds Max Design και πιστοποίησε τις γνώσεις της μέσω των εξετάσεων της κατασκευάστριας εταιρίας Autodesk.

Απόψεις: Ελευθερία Τζίφα – 3ds Max Design

Παρακολούθησα το καταγεγραμμένο μάθημα της εφαρμογής Revit Architecture και ήταν το ίδιο με το να βρίσκομαι στην τάξη. Συγκέντρωσα τυχόν απορίες και τις έθεσα απλά στον εισηγητή στο προγραμματισμένο τμήμα. Πραγματικά πολύ βολική διαδικασία. Είμαι πολύ ευχαριστημένη

Η Αναστασία Παπαχρήστου συμμετείχε σε σεμινάριο εκμάθησης Revit Architecture. Η συμμετοχή της πιστοποιήθηκε μέσω των εξετάσεων της κατασκευάστριας εταιρίας Autodesk.

Η Αναστασία Παπαχρήστου συμμετείχε σε σεμινάριο εκμάθησης Revit Architecture. Η συμμετοχή της πιστοποιήθηκε μέσω των εξετάσεων της κατασκευάστριας εταιρίας Autodesk.

Απόψεις: Παπαχρήστου Αναστασία – Revit Architecture

Επέλεξα να εκπαιδευτώ με τη μέθοδο των καταγεγραμμένων μαθημάτων και νιώθω ότι μπορώ να εκπαιδευτώ σωστά ελέγχοντας  το ρυθμό της εκπαίδευσης αλλά και τον χρόνο μου.

Με τον τρόπο αυτό μου δίνεται η ευκαιρία να κρατώ σημειώσεις χωρίς να χάνω χρόνο από την παράδοση. Η καταγραφή είναι ποιοτική με πολύ καθαρή εικόνα και ήχο σαν να βρίσκομαι  πραγματικά στην αίθουσα την ώρα του μαθήματος.

Συγχαίρω τη σχολή για τις εκπαιδευτικές μεθόδους, την συνολική κατάρτιση και την εξυπηρέτηση.

Η Κυριαζή Αφροδίτη  εκπαιδεύτηκε σε σεμινάρια Revit Architecture και Rhino 3D

Πιστοποιήσεις Autodesk περισσότερες πληροφορίες …

Η Κυριαζή Αφροδίτη είναι Αρχιτέκτων-Μηχανικός και συμμετείχε σε σεμινάρια Revit Architecture και Rhino 3D

Απόψεις:Κυριαζή Αφροδίτη-Revit Architecture, Rhino 3D

Έλαβα μέρος στις εξετάσεις του AutoCAD Certified Professional και έμεινα πλήρως ικανοποιημένος.Υπήρξε άμεση συνεργασία και ενημέρωση για την ημερομηνία και τον τρόπο διεξαγωγής, καθώς και η σωστή καθοδήγηση από την καθηγήτρια σχετικά με την ύλη και τις δυσκολίες της εξέτασης.

Ο Γιώργος Τριάντος  πραγματοποίησε τις εξετάσεις AutoCAD Certified Professional, πέτυχε και απόκτησε επαγγελματική πιστοποίησης γνώση.

Πιστοποιήσεις Autodesk περισσότερες πληροφορίες …

Ο Γιώργος Τριάντος συμμετείχε στο ειδικό σεμινάριο προετοιμασίας για τις εξετάσεις της πιστοποίησης AutoCAD Certified Professional και σημείωσε επιτυχία στις εξετάσεις. 

Απόψεις: Γιώργος Τριάντος-Autodesk Certified Professional

Μέσα από ένα ταχύρρυθμο ιδιαίτερο σεμινάριο προετοιμασίας AutoCAD Certified Professional κατάφερα να ολοκληρώσω με επιτυχία την εξέταση. Η ύλη του σεμιναρίου ήταν πολύ σχετική με το περιεχόμενο της εξέτασης, παράγοντας που συνέβαλε σημαντικά στην επιτυχία μου!

Οι συνάδελφοι ήταν φιλικοί και ιδιαίτερα εξυπηρετικοί τόσο κατά το σεμινάριο όσο και κατά την ηλεκτρονική μας συνομιλία.Ειρήνη Πίστη, Αρχιτέκτων

Η Ειρήνη Πίστη  πραγματοποίησε τις εξετάσεις AutoCAD Certified Professional, πέτυχε και απόκτησε επαγγελματική πιστοποίησης γνώση.

Πιστοποιήσεις Autodesk περισσότερες πληροφορίες …

Η Ειρήνη Πίστη συμμετείχε στο ειδικό σεμινάριο προετοιμασίας για τις εξετάσεις της πιστοποίησης AutoCAD Certified Professional και σημείωσε επιτυχία στις εξετάσεις.

Απόψεις: Ειρήνη Πίστη-Autodesk Certified Professional
Autodesk Certification

“Θα ήθελα να ευχαριστήσω  γενικά για τη συνολική συνεργασία με το εκπαιδευτικό κέντρο αλλά και ειδικά για  την εισήγηση του σεμιναρίου. Για την πολύ καλή οργάνωσή  του ειδικού σεμιναρίου (Autocad 2d & Autocad Professional)και την εξειδίκευσή – κατάρτισή του εισηγητή.

Η επιτυχία μου είναι αποτέλεσμα όχι μόνο της δικής μου προσπάθειας αλλά  και της συλλογικής προσπάθειας του εκπαιδευτικού κέντρου: Ε.Ε.Σ. ΛΟΥΛΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ & ΣΥΝ Ε.Ε.”

O Νίκος Στάρρας πραγματοποίησε τις εξετάσεις AutoCAD Certified Professional, πέτυχε και απόκτησε επαγγελματική πιστοποίησης γνώση.

Πιστοποιήσεις Autodesk περισσότερες πληροφορίες …

O Νίκος Στάρρας συμμετείχε στο ειδικό σεμινάριο προετοιμασίας για τις εξετάσεις της πιστοποίησης AutoCAD Certified Professional και σημείωσε επιτυχία στις εξετάσεις.

Απόψεις: Νίκος Στάρρας, Autodesk Certified Professional
Autodesk Certification

“Το υλικό και η θεματολογία του σεμιναρίου ήταν πολύ χρήσιμο και στοχευμένο στις εξετάσεις. Η εισήγηση ήταν απόλυτα  επαγγελματική με σωστές τεχνικές και μεθόδους.”

Η Ζωή πραγματοποίησε τις εξετάσεις AutoCAD Certified Professional, πέτυχε και απόκτησε επαγγελματική πιστοποίησης γνώση.

Πιστοποιήσεις Autodesk περισσότερες πληροφορίες …

H Ζωή Βασιλαρά συμμετείχε στο ειδικό σεμινάριο προετοιμασίας για τις εξετάσεις της πιστοποίησης AutoCAD Certified Professional και σημείωσε επιτυχία στις εξετάσεις.

Απόψεις: Ζωή Βασιλαρά, Autodesk Certified Professional

Ενημερώθηκα για «Το Εργαστήρι Σχεδίου» από το internet και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη από την όλη προσφορά τόσο για την οργάνωση και διεξαγωγή των μαθημάτων όσο και για την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που επικρατεί. Το κλίμα των καθηγητών και των μαθητών ήταν πάντα πολύ φιλικό και μου έφτιαχνε  πάντα τη διάθεση. Είμαι απόλυτα ευχαριστημένη τόσο για την επιτυχία και την πραγματοποίηση του ονείρου όσο και για τις μοναδικές στιγμές που πέρασα εδώ.

Τέλος, έχω να πω ότι θα μου λείψουν τα μαθήματα  και εσείς…αλλά δεν θα τη γλιτώσετε γιατί θα έρχομαι πολύ συχνά για επίσκεψη.

Δείτε περισσότερα…

H Δανάη Γκούγια παρακολούθησε μαθήματα προετοιμασίας και είναι Επιτυχούσα στην Ανώτατη Σχολή Καλών τεχνών Αθηνών-Ακαδημαϊκό για το έτος 2015-2016.

Απόψεις: Δανάη Γκούγια, Ανώτατη Σχολή Καλών τεχνών Αθηνών
Εύα Κωνσταντάκου, επιτυχούσα Κατατακτηρίων εξετάσεων 2015-2016

Ενημερώθηκα για Το Εργαστήρι Σχεδίου από φίλο μου και τα θέματα που θα ήθελα να αναφέρω μιας και με ικανοποίησαν με το παραπάνω, μεταξύ άλλων, είναι: Η απεριόριστη πρόσβαση στο χώρο για εξάσκηση μέσα στο κατάλληλο διαμορφωμένο περιβάλλον και η προσέγγιση και η οικειότητα των καθηγητών!

Και τα δυο κριτήρια ήταν πολύ σημαντικά για την τελική μου επιτυχία,την εισαγωγή μου στην αρχιτεκτονική που πάντα ονειρευόμουνα. Τα στοιχεία που καθορίζουν την επιτυχία κατά την προσωπική μου άποψη είναι η επιμονή, η καλή οργάνωση η σωστή προετοιμασία και η κατάλληλη καθοδήγηση.

Θα συμβούλευα όλα τα άτομα που ενδιαφέρονται να δοκιμαστούν στις κατατακτήριες εξετάσεις να επιλέξουν καθοδήγηση που τους εμπνέει πάνω από όλα!

Εν κατακλείδι θέλω να ευχαριστήσω ΟΛΟΥΣ τους συντελεστές αυτής της ΥΠΕΡΟΧΗΣ ομάδας του Εργαστηρίου, τη διοίκηση, τις κοπέλες στη γραμματεία, τους καθηγητές μου έναν, έναν ξεχωριστά, ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΟΛΑ!!!

Η Εύα Κωνσταντάκου είναι απόφοιτος του τμήματος Τ.Ε.Ι. Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων της Πάτρας, είναι επιτυχούσα στις κατατακτήριες εξετάσεις αρχιτεκτονικής 2015-2016 του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Απόψεις: Εύα Κωνσταντάκου, επιτυχούσα Κατατακτηρίων εξετάσεων 2015-2016

Εργαζόμουν στη γειτονιά, στο κέντρο της Αθήνας  και είδα το διατηρητέο κτήριο επί των οδών Σόλωνος και Ζωοδόχου πηγής του εργαστηρίου. Πάντα ζήλευα τον κόσμο της δημιουργίας, της ζωγραφικής και του σχεδίου οπότε αποφάσισα να ζητήσω πληροφορίες.

Από την πρώτη επαφή ένιωσα οικεία και ζεστά στο εργαστήρι και σκέφτηκα ότι δεν έχω τίποτα να χάσω δοκιμάζοντας να προετοιμαστώ έστω για όσο χρόνο έχω και να τολμήσω να δοκιμάσω τις εξετάσεις. Τελικά το ένστικτό της επιλογής μου με δικαίωσε και είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενη για αυτή την επιτυχία.

Θέλω να αναφέρω ότι πέρα από το ζεστό, φιλόξενο (προσφορά του χώρου για επιπλέον εξάσκηση) και οικογενειακό κλίμα του εργαστηρίου, το γεγονός ότι οι καθηγητές μη προσκολλημένοι στα ωράρια του μαθήματος ήταν κοντά μου για να μου προσφέρουν όσα περισσότερα μπορούσαν. Η θεματολογία της προετοιμασίας ήταν εκπληκτικά στοχευμένη στη θεματολογία των εξετάσεων.

Κατά την άποψη μου το στοιχείο που καθορίζει την επιτυχία είναι ο συνδυασμός της επιμονής στην εξάσκηση με το αντικείμενο με τη σωστή επιλογή καθηγητών!

Τέλος, θα συμβούλευα όλα εκείνα τα άτομα που θέλουν να δοκιμάσουν τις κατατακτήριες εξετάσεις στο κόσμο των εικαστικών και της αρχιτεκτονικής να το τολμήσουν ανεπιφύλακτα. Τόσο το ταξίδι της προετοιμασίας (η νέα αντίληψη στο χώρο, στα χρώματα, η νέα επαφή με νέα ερεθίσματα) όσο και η τελική επιτυχία σε δυναμώνουν, σε κάνουν να νιώθεις πιο γεμάτος και πιο ζωντανός!»

Δείτε περισσότερα…

H Αγγελική Τσιώλη είναι απόφοιτη της Νομικής Αθηνών, παρακολούθησε μαθήματα προετοιμασίας και είναι Επιτυχούσα στο τμήμα, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένου με την πρώτη της προσπάθεια.

Απόψεις: Αγγελική Τσιώλη, επιτυχούσα Κατατακτηρίων εξετάσεων 2015-2016

Αυτό που με ικανοποίησε περισσότερο από όλα ήταν το κίνητρο και το μεγάλο ενδιαφέρον των καθηγητών, που παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια που υπήρχαν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων μου στάθηκαν και με βοήθησαν όσο περισσότερο μπορούσαν. Στο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΧΕΔΙΟΥ γίνεται αξιέπαινη δουλειά.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!

Δείτε περισσότερα

Η Μυρτώ παρακολούθησε το τμήμα προετοιμασίας για το ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο για τις πανελλήνιες εξετάσεις και είναι επιτυχούσα, στο τμήμα Πλαστικών Τεχνών και επιστημών της Τέχνης, Πανεπιστήμιο Ιωάννινων

Απόψεις: Μυρτώ Λαλιώτη, Πανελλήνιες, Τμήμα Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης

Ενημερώθηκα από το internet για “ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΧΕΔΙΟΥ”. Η οργάνωση είναι τέλεια, υπάρχει πρόβλεψη έτσι ώστε να μη χάνεται ούτε ένα μάθημα ενώ η προετοιμασία είναι πλήρης. Προτείνω ανεπιφύλακτα το εργαστήρι για το εξατομικευμένο ενδιαφέρον που υπάρχει από όλους τους εκπαιδευτικούς.

Το τελικό αποτέλεσμα για μένα είναι κάτι παραπάνω από Ικανοποιητικό. Σας ευχαριστώ όλους!

Δείτε περισσότερα

Ο Παύλος παρακολούθησε το τμήμα προετοιμασίας για το ελεύθερο σχέδιο για τις πανελλήνιες εξετάσεις και είναι επιτυχών, στο τμήμα Αρχιτεκτονικής της Ξάνθης (Δ.Π.Θ.)

Απόψεις: Παύλος Αλμπανίδης, Πανελλήνιες, Aρχιτεκτονική Ξάνθης Δ.Π.Θ

Ενημερώθηκα  από συγγενικό μου πρόσωπο για “ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΧΕΔΙΟΥ”. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από το τελικό αποτέλεσμα. Η βοήθεια που μου παρείχαν οι εκπαιδευτικοί ήταν πολύ σημαντική όχι μόνο γιατί κατάφερα να κάνω το όνειρο μου πραγματικότητα αλλά γιατί η όλη διαδικασία μου ήταν πολύ ευχάριστη, μέσα από μια δύσκολη και απαιτητική διαδρομή για τις εξετάσεις.

Δείτε περισσότερα

Ο Κυριάκος παρακολούθησε το τμήμα προετοιμασίας για το ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο για τις πανελλήνιες εξετάσεις και είναι επιτυχούσα, στο τμήμα Αρχιτεκτονικής, του Πολυτεχνείου Κρήτης

Απόψεις: Κυριάκος Ρήγας, Πανελλήνιες, Aρχιτεκτονική Χανίων (Πολυτεχνείο Κρήτης)

Είμαι πολύ χαρούμενη για την επιλογή μου στο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΧΕΔΙΟΥ. Είχα ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο του σχεδίου, γνώρισα πολύ ενδιαφέροντα και απλά  άτομα. Είναι εντυπωσιακό το πόσο φιλικό και φιλόξενο είναι το κλίμα στο εργαστήρι σας. Εύχομαι να συνεχίσετε με τους ίδιους ρυθμούς.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΟΛΑ.

Δείτε περισσότερα

Η Βάλια παρακολούθησε το τμήμα προετοιμασίας για το ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο για τις πανελλήνιες εξετάσεις και είναι επιτυχούσα, στο τμήμα Αρχιτεκτονικής, του Πολυτεχνείου Κρήτης

Απόψεις: Βάλια Τάτση, Πανελλήνιες, Aρχιτεκτονική Χανίων (Πολυτεχνείο Κρήτης)

Ήταν πολύ όμορφο το γεγονός ότι κάθε φορά που ερχόμουν στο μάθημα κατσουφιασμένη, στενοχωρημένη, μετά έφευγα χαρούμενη, ήρεμη. Ήταν συγκλονιστικό! Επίσης ήταν ωραίες οι στιγμές των ιστοριών μας, που μοιραζόμασταν διάφορες εμπειρίες μας.

Νομίζω πως όλα ήταν άριστα. Χάρηκα ιδιαίτερα για το όμορφο κλίμα και τη σχέση που αναπτύξαμε με τους καθηγητές. Έχουμε ένα πολύ ευχάριστο περιβάλλον (ειδικά στο νέο διατηρητέο κτήριο).

Εκείνο που θα ήθελα να γράψω για να δημοσιευθεί και αφορά “ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΧΕΔΙΟΥ” είναι το παρακάτω: Υπάρχει ένα αστέρι για όλους (θα λάμπει πάντα ειδικά στο σκοτάδι!) Επίσης ότι σας αγαπώ όλους πολύ και θα μου λείψετε! θα τα ξαναπούμε όμως!

Δείτε περισσότερα

Η Άλκηστη παρακολούθησε το τμήμα προετοιμασίας για το ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο για τις πανελλήνιες εξετάσεις και είναι επιτυχούσα, στο τμήμα Αρχιτεκτονικής, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Απόψεις: Άλκηστις Παπαγεωργίου, Πανελλήνιες, Aρχιτεκτονική Ε.Μ.Π.

Επέλεξα το εργαστήρι εντελώς τυχαία από το διαδίκτυο, φαίνεται όμως από το αποτέλεσμα ότι δεν ήταν και τόσο τυχαίο. Έμαθα μέσα από ένα πολύ ευχάριστο και δημιουργικό κλίμα, από τις βασικές αρχές που διέπουν το σχεδιασμό μέχρι το σημείο που έγινα ικανός να πετύχω το στόχο μου, την αρχιτεκτονική που πάντα ήθελα.

Ο βαθμός της δυσκολίας των εξετάσεων δίνει τόσο σημαντική αξία στο αποτέλεσμα που με κάνει απίστευτα χαρούμενο. Σας ευχαριστώ που με βοηθήσατε να σχεδιάσω το μέλλον μου με προοπτική και … με σωστές αναλογίες. Δεν μπορώ παρά να μιλάω με τα καλύτερα λόγια για σας!

Περισσότερα…

Ο Χρήστος Κουρτέλης παρακολούθησε τμήμα προετοιμασίας για τις κατατακτήριες εξετάσεις και είναι επιτυχών στη σχολή Αρχιτεκτονικής του Ε.Μ.Π.

Απόψεις: Χρήστος Κουρτέλης, κατατακτήριες αρχιτεκτονική Ε.Μ.Π.

Είμαι απόλυτα ευχαριστημένη από την επιλογή μου για την προετοιμασία γιατί πάνω από όλα ασχολείστε με το κάθε άτομο ξεχωριστά προσαρμόζοντας την εκπαίδευση στις ανάγκες και στις δυνατότητες του. Μου άρεσε πολύ η στοχευμένη προετοιμασία και θα θυμάμαι για πάντα το ωραίο κλίμα στα μαθήματα μεταξύ όλων, καθηγητών αλλά και μαθητών.

Θα πρότεινα ανεπιφύλακτα το εργαστήρι, σας ευχαριστώ πολύ για το υπέροχο ταξίδι που μου προσφέρατε.

Περισσότερα…

Η Ευγενία Σαβιολάκη παρακολούθησε τμήμα προετοιμασίας για τις κατατακτήριες εξετάσεις και είναι επιτυχούσα στη σχολή Αρχιτεκτονικής του Ε.Μ.Π.

Απόψεις: Ευγενία Σαβιολάκη, κατατακτήριες αρχιτεκτονική Ε.Μ.Π.
Ελενα Λιατσου

Με ενθουσίασε η κατάρτιση και η στοχευμένη εξάσκηση που με έκανε ικανή να πραγματοποιήσω το όνειρο μου μέσα σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα προετοιμασίας. Θα θυμάμαι πάντα τους καθηγητές που με βοήθησαν και το υπέροχο κλίμα που επικρατεί.

Ένα όνειρο ζωής έγινε πραγματικότητα μέσα από δυσκολίες και αγωνία. Όλοι μαζί σαν μία ομάδα καταφέραμε να σχεδιάσουμε το μέλλον μας.

Περισσότερα…

Η Ελενα Λιατσου παρακολούθησε τμήμα προετοιμασίας για τις κατατακτήριες εξετάσεις και είναι επιτυχούσα στη σχολή Αρχιτεκτονικής του Ε.Μ.Π.

Απόψεις: Έλενα Λιάτσου, κατατακτήριες, αρχιτεκτονική Ε.Μ.Π.

Είμαι απίστευτα χαρούμενη αυτό που ονειρευόμουν πάντα γίνεται πραγματικότητα , η βοήθεια από το Εργαστήρι ήταν πραγματικά πολύτιμη, χαίρομαι πολύ ιδιαίτερα που δούλεψα μαζί σας έμαθα πολλά και πήρα σωστή καθοδήγηση για τις εξετάσεις.

Εκτός από την σωστή καθοδήγηση καλλιεργήθηκε και μια αληθινή φιλία, σας ευχαριστώ!

Περισσότερα…

Η Ειρήνη Μαλακού παρακολούθησε τμήμα προετοιμασίας για τις κατατακτήριες εξετάσεις και είναι επιτυχούσα στη σχολή Αρχιτεκτονικής του Ε.Μ.Π.

Απόψεις: Ειρήνη Μαλακού, κατατακτήριες, αρχιτεκτονική Ε.Μ.Π.

Στο εργαστήρι σχεδίου γνώρισα άτομα, έκανα φιλίες και έζησα εμπειρίες που θα μείνουν αξέχαστες. Η Αρχιτεκτονική ήταν κάτι καινούργιο και άγνωστο για μένα, με τα μαθήματα όχι μόνο προετοιμάστηκα για τις κατατακτήριες αλλά πήρα και μια πρώτη γεύση για το τι είναι αρχιτεκτονική, συνειδητοποίησα πόσο μου άρεσε και πόσο πολύ ήθελα να μπω στην Σχολή.

Θα σας είμαι για πάντα ευγνώμων γιατί μαζί σας ανακάλυψα και ξεκίνησα να ζω το όνειρό μου!

Περισσότερα…

Ο Τηλέμαχος Στολτίδης παρακολούθησε τμήμα προετοιμασίας για τις κατατακτήριες εξετάσεις και είναι επιτυχών στη σχολή Αρχιτεκτονικής του Ε.Μ.Π.

Απόψεις: Τηλέμαχος Στολτίδης, κατατακτήριες αρχιτεκτονική Ε.Μ.Π.

Είμαι πολύ ευχαριστημένη με τη σχολή και σας είμαι ευγνώμων για όλα όσα κάνατε για μένα. Πραγματικά δε μπορώ να με φανταστώ να σπουδάζω κάτι άλλο πέρα από την γραφιστική και όλοι στο εργαστήρι με βοηθήσατε στο να πραγματοποιήσω τους στόχους μου!

Περισσότερα…

Η Κριστιάνα παρακολούθησε τμήμα προετοιμασίας σε ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο για τις πανελλήνιες εξετάσεις και είναι επιτυχούσα στο τμήμα Γραφιστικής Αθήνας.

Απόψεις: Κριστιάνα Γγκεγκάι – προετοιμασία για πανελλήνιες

Παρόλο οι εμπειρίες μου προέρχονται από μη συναφή ειδικότητα, με την φροντίδα και καθοδήγηση από το εργαστήρι κατάφερα να καλλιεργήσω τις δεξιότητες μαι και να καταφέρων να πετύχω στις εξετάσεις για την εισαγωγή μου στο ΤΕΙ Αθήνας. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα.

“Είμαι μαζί ένα σχεδόν χρόνο… είσαστε σταθμός… θα μου μείνετε ευχάριστα αλησμόνητοι.”

Περισσότερα…

Η Μαρία Μαργελή παρακολούθησε τμήμα προετοιμασίας σε ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο και είναι επιτυχούσα με κατατακτήριες εξετάσεις στο ΤΕΙ Αθήνας στο τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένου.

Απόψεις: Μαρία Μαργελή, κατατακτήριες, ΤΕΙ Αθήνας

Δεν ήταν εύκολος ο στόχος που είχα βάλει, αλλά προσπάθησα πολύ, με οργανωτικό διάβασμα, πειθαρχία, υπομονή και φυσικά την ψυχολογική υποστήριξη από τους καθηγητές μου. Έτσι τελικά πέτυχα. Παρόλο που ξεκίνησα σχετικά αργά την προετοιμασία μου, όλοι οι παραπάνω παράγοντες βοήθησαν για το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Εκτός από την προσωπική δουλειά και τις πολλές ώρες εξάσκησης και διαβάσματος, με βοήθησε πολύ το κλίμα που υπήρχε στην τάξη. Θετική αύρα, ατομική προσέγγιση κάθε μαθητή ξεχωριστά, πολύ καλή επικοινωνία και δυνατότητα χρήσης των χώρων του εργαστηρίου όποτε το χρειαζόμασταν, αυτό ήταν το καλύτερο πακέτο για να βοηθήσει επιπλέον σε αυτή τη δύσκολη πορεία.

Περισσότερα…

Η Αλίκη Αρχοντάκη σημείωσε επιτυχία με την πρώτη της προσπάθεια στο τμήμα Αρχιτεκτονικής του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου.

Απόψεις: Αλίκη Αρχοντάκη – Κατατακτήριες Αρχιτεκτονική Ε.Μ.Π.
Απόψεις - Σεμινάριο autocad

Μετά από χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας συνειδητοποιώ ότι λίγοι ξέρουν να χρησιμοποιούν το AutoCAD με την μεθοδικότητα που διδάχτηκα. Χάρη σε αυτήν κατάφερα να εργαστώ στο εξωτερικό σε γνωστό αρχιτεκτονικό γραφείο και μπόρεσα να αντεπεξέλθω στις πολύ δύσκολες απαιτήσεις.

Περισσότερα…

Ο Κωνσταντίνος Δημητριάδης παρακολούθησε σεμινάριο ως φοιτητής αρχιτεκτονικής στο Ε.Μ.Π. και πλέον ζει και εργάζεται στο Παρίσι σε γνωστό, μεγάλο αρχιτεκτονικό γραφείο.

Απόψεις: Κων/νος Δημητριάδης – σεμινάριο AutoCAD

Με ικανοποίησε η αμεσότητα μεταξύ των καθηγητών και των μαθητών που δημιουργούσε ένα ευχάριστο, σχεδόν οικογενειακό κλίμα. Η διδασκαλία στο εργαστήρι σχεδίου δεν στηρίζεται στην κριτική και την υπερβολική αυστηρότητα αλλά στην κατανόηση και την υποστήριξη των μαθητών.

Περισσότερα…

H Στέβη Μελέτση προτίμησε "Το Εργαστήρι Σχεδίου" για την προετοιμασία της στο Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο, για τις πανελλήνιες εξετάσεις με στόχο την εισαγωγή της στη σχολή Αρχιτεκτονικής.

Απόψεις: Στέβη Μελέτση – προετοιμασία για αρχιτεκτονική

Με ικανοποίησε η πολύ καλή επικοινωνία, η φιλική διάθεση όλων, οι πολλές γνώσεις που έχουν οι διδάσκοντες και η ικανότητα που έχουν να τις μεταδίδουν. Θα πρότεινα Το Εργαστήρι Σχεδίου αφού εκτός απ’ τους πολύ καλούς καθηγητές και την πολύ καλή διάθεση που υπάρχει, το ότι μπορείς να δουλεύεις και μόνος σου στον χώρο του εργαστηρίου εκτός των μαθημάτων είναι τέλειο!!!

Περισσότερα…

H Βίκυ Πάντζιου προτίμησε "Το Εργαστήρι Σχεδίου" για την προετοιμασία της στο Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο, για τις πανελλήνιες εξετάσεις με στόχο την εισαγωγή της στη σχολή Αρχιτεκτονικής.

Απόψεις: Βίκυ Πάντζιου – προετοιμασία για αρχιτεκτονική

Ο σκοπός μου ήταν να μάθω να χειρίζομαι τα πιο κατάλληλα υλικά με τον σωστότερο και ευκολότερο τρόπο  για επαγγελματική κατασκευή μακέτας. Αυτό επετεύχθη με πολύ καλό αποτέλεσμα. Η πραγματική κατανόηση των ελλείψεών μου από την καθηγήτρια και οι τρόποι αντιμετώπισης σε δύσκολα σημεία, με καθιστούν απόλυτα έτοιμη να επιλύσω οποιαδήποτε δυσκολία.

Περισσότερα…

H Αγάπη Λουλουργά προτίμησε "Το Εργαστήρι Σχεδίου" για την εκπαίδευσή της στην κατασκευή μακέτας.

Απόψεις: Αγάπη Λουλουργά – κατασκευή μακέτας

Πριν αγοράσω το βιβλίο, μου φαινόταν αδύνατον να μπορώ να επικοινωνώ για πληροφορίες ενός προγράμματος τόσο εύκολα και να υπάρχει ελληνικό βιβλίο τόσο κατανοητό και ευανάγνωστο. Είμαι πολύ ικανοποιημένη από την επιλογή μου.

Περισσότερα…

Η Παυλίνα Σημαντήρα είναι αρχιτέκτων μηχανικός και ασχολείται ως ελεύθερος επαγγελματίας με το interior design, καθώς και με την μελέτη και κατασκευή κατοικιών. Η ομάδα της ονομάζεται living space. Η Παυλίνα προτίμησε το βιβλίο μας για την εκμάθηση της εφαρμογής 3ds Max Design για κτιριακή σχεδίαση.

Απόψεις: Παυλίνα Σημαντήρα – βιβλίο 3ds Max

Μου άρεσε ότι υπήρχε οργάνωση και ο καθηγητής ήταν μεταδοτικός και με καλή γνώση του αντικειμένου. Συστήνω ανεπιφύλακτα το εργαστήριο Λουλάκης Πολυχρόνης & Συνεργάτες επειδή απαρτίζεται από επαγγελματίες. Εγώ προσωπικά με την παρακολούθηση του σεμιναρίου βοηθήθηκα κατά πολύ.

Περισσότερα…

Ο Γιώργος Καμακάρης είναι ιδιώτης μηχανολόγος μηχανικός και μας προτίμησε για την εκπαίδευσή του στην εφαρμογή Autodesk Inventor.

Απόψεις: Γεώργιος Καμακάρης – σεμινάριο autodesk inventor

Μου άρεσε η επιλογή της ύλης και η μεταδοτικότητα του εισηγητή. Πιστεύω ότι η ύλη του βασικού επιπέδου είναι πληρέστατη για κάποιον που θέλει γρήγορα, απλά και ποιοτικά να παρουσιάσει φωτορεαλιστικά προοπτικά από την δουλειά του σε τρίτους.

Περισσότερα…

Η Λιάνα Μαλτέζου είναι Project Architect στην εταιρεία A&M και μας προτίμησε για την εκπαίδευσή της σε εφαρμογές όπως:AutoCAD Architecture, 3ds Max Design, Autodesk Impression κ.ά.

Απόψεις: Λιάννα Μαλτέζου – σεμινάριο 3ds Max

Μου άρεσε το επίπεδο γνώσης του καθηγητή και η μεγάλη μεταδοτικότητα του. Μάθαμε ότι χρειαζόμασταν χωρίς περιττές λεπτομέρειες.

Θεωρώ ότι έκανα πολύ καλή επιλογή συσχετίζοντας τιμή και επίπεδο τεχνικής κατάρτισης.

Περισσότερα…

Ο Σπύρος Πουλιάσης είναι σπουδαστής αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων και μας προτίμησε για την εκπαίδευσή του στην εφαρμογή 3ds Max Design.

Απόψεις: Σπύρος Πουλιάσης – σεμινάριο 3ds Max