Κέντρο Δια Βίου Μάθησης – ΕΕΣ Λουλάκης Πολυχρόνης κ Συνεργάτες

Μοιραστείτε το! Πείτε το στους φίλους σας...

Σε συνέχεια των διαδικασιών που έχουν οριστεί από τις αρμόδιες αρχές, από τις αρχές του έτους 2014 το Εργαστήριο Ελευθέρων Λουλάκης Πολυχρόνης & Συνεργάτες Ε.Ε. αδειοδοτήκε επίσημα ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π).

κέντρο δια βίου μάθησης

 

ΕΕΣ Λουλάκης Πολυχρόνης & Συνεργάτες – ΚΔΒΜ 1 (κέντρο δια βίου μάθησης)

Η αρχική αδειοδότηση είχε ολοκληρωθεί από το 2011 από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης (Ε.Κε.Πις.) ως Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών με τίτλο “Ε.Ε.Σ. Λουλάκης Πολυχρόνης & Συνεργάτες Ε.Ε.”. Στη συνέχεια με την αλλαγή του φορέα διαχείρισης και τις νεότερες διατάξεις ανανεώθηκε με επιτυχία η άδεια λειτουργίας στην νέα μορφή δομής δηλαδή ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1.

Με αυτόν τον τρόπο συνεχίζεται η παροχή υπηρεσιών με επιπρόσθετη αξία αφού αυτές εποπτεύονται και πιστοποιούνται από δημόσιο φορέα ο οποίος διασφαλίζει τις προδιαγραφές που απαιτούνται για την παροχή της. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία μας ανταποκρίθηκε σε πολύ υψηλότερο βαθμό από αυτόν που απαιτούν οι ελλάχιστες προδιαγραφές που αφορούν:

Α. Στο κτιριακό, με χώρους  σύμφωνους με τις λειτουργικές και στατικές απαιτήσεις, εγκεκριμένους από τους φορείς όπως είναι η πολεοδομία και η πυροσβεστική

Β. Στην παροχή υψηλών προδιαγραφών μη τυπικής  εκπαίδευσης μέσω εγκεκριμένης οργανωτικής δομής με κατάλληλο προσωπικό και εισηγητές και προγράμματα τα οποία προσφέρουν ουσιαστικές γνώσεις.

Μετά το πέρας κάθε εγκεκριμένου προγράμματος εκτός από την υψηλής ποιότητας γνώση, οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν επίσημη βεβαίωση σπουδών η οποία αναφέρει τα αντίστοιχα στοιχεία του εγκεκριμένου προγράμματος.

Μεταφορά σε σελίδα με πληροφορίες…