24 Φεβ. 2015 έναρξη τμήματος: Σεμινάρια ενεργειακών επιθεωρητών 2015

Μοιραστείτε το! Πείτε το στους φίλους σας...

Σεμινάρια ενεργειακών επιθεωρητών 2015

Η εταιρεία μας διοργανώνει σε συνεργασία με πιστοποιημένο φορέα, σεμινάριο εκπαίδευσης για την αδειοδότηση μόνιμων ενεργειακών επιθεωρητών, σύμφωνα με την απόφαση 192, ΦΕΚ 2406 της 31-10-2011 και την πρόσκληση αρ. πρωτ. 287/28-11-2011 του ΥΠΕΚΑ. Το σεμινάριο θα ξεκινήσει άμεσα στις 24 Φεβρουαρίου 2015.

Σεμινάρια ενεργειακών επιθεωρητών 2015

Το συγκεκριμένο σεμινάριο για τους ενεργειακούς επιθεωρητές αφορά στην ενότητα κτηρίων και ξεκινάει άμεσα. Η παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι προαπαιτούμενη για όποιον επιθυμεί να αποκτήσει άδεια ενεργειακού επιθεωρητή. Εάν επιθυμείτε να αποκτήσετε άδεια καλέστε να δηλώσετε άμεσα συμμετοχή.

Βρείτε αναλυτικές πληροφορίες και τον τιμοκατάλογο που ισχύει για το συγκεκριμένο τμήμα στην σελίδα: https://main.loulakis.gr?seminars=sem-nrg00

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι τιμές είναι τιμές προσφοράς και αφορούν μόνο για το συγκεκριμένο τμήμα το οποίο ξεκινάει άμεσα την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015.

Επικοινωνήστε άμεσα για να προλάβετε διαθεσιμότητα για το συγκεκριμένο τμήμα.

Καλέστε στο 2103832800 ή 210 3824164 για περισσότερες πληροφορίες.

Μεταφορά σε σελίδα με πληροφορίες…

Για να στείλετε άμεσα αίτηση ενημέρωσης, μπορείτε να μεταβείτε στην

Αίτηση για Ενεργειακούς Επιθεωρητές

Διαδικασία πιστοποίησης Ενεργειακού Επιθεωρητή

Για να γίνει κάποιος ενεργειακός επιθεωρητής θα πρέπει να ακολουθηθεί την παρακάτω διαδικασία:

1. Εγγραφή σε φορέα εκπαίδευσης
Κατά την εγγραφή, ο υποψήφιος λαμβάνει σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου από τον φορέα εκπαίδευσης.

2. Ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα www.buildingcert.gr
Εισέρχεστε στην ιστοσελίδα www.buildingcert.gr και συμπληρώνεται τα στοιχεία σας. Η είσοδος είναι υποχρεωτική για όλους τους υποψηφίους ανεξάρτητα από το εάν έχουν εγγραφεί στο παρελθόν στην ιστοσελίδα. Επιλέγετε ανάλογα εάν είστε ήδη προσωρινός ενεργειακός επιθεωρητής ή εάν έχετε ήδη κωδικούς στο www.buildingcert.gr. Με την εγγραφή σας αποκτάτε τον μοναδικό Κωδικό Αριθμό Συμμετοχής (ΚΑΣ).

3. Εκπαίδευση του υποψηφίου
Η εκπαίδευση γίνεται με τη βοήθεια κατάλληλων εκπαιδευτικών εγχειριδίων που ανταποκρίνονται στην ύλη του κάθε μαθήματος.

Με το πέρας της εκπαίδευσης και εφόσον οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθήσουν παραδόσεις, οι οποίες καλύπτουν τουλάχιστον το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας των κυρίως μαθημάτων, οι φορείς εκπαίδευσης χορηγούν Βεβαιώσεις Επαρκούς Παρακολούθησης στους εκπαιδευόμενους και αποστέλλουν ονομαστικό κατάλογο των εκπαιδευομένων στο ΥΠΕΚΑ και στο ΤΕΕ.

4. Αίτηση και αποστολή δικαιολογητικών
Αφού ολοκληρωθεί η εκπαίδευση, οι μηχανικοί υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο www.buildingcert.gr, με χρήση της επιλογής “Αναγγελίες Έναρξης Δραστηριότητας Μόνιμου Ενεργειακού Επιθεωρητή”. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη, αμέσως μετά την είσοδο στο σύστημα οποιουδήποτε Υποψήφιου Μόνιμου Επιθεωρητή.

Σύμφωνα με νεότερη διάταξη, όλοι οι μηχανικοί που ολοκληρώνουν τα σεμινάρια θα μπορούν να εγγραφούν στο μητρώο και να ασκούν ενεργειακές επιθεωρήσεις μέχρι την εξαγγελία της έναρξης της διαδικασίας εξετάσεων.

5. Εξετάσεις υποψηφίου – Αποστολή δικαιολογητικών – Χορήγηση άδειας Ενεργειακού Επιθεωρητή
Μετά την ολοκλήρωση του συστήματος εξετάσεων, οι υποψήφιοι, προκειμένου να λάβουν άδεια Μόνιμου Ενεργειακού Επιθεωρητή και να εγγραφούν στα οικεία Μητρώα, θα είναι υποχρεωμένοι αφού ολοκληρώσουν την εκπαίδευση τους, να συμμετάσχουν σε διαδικασία εξετάσεων μετά από δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης.