Μου άρεσε το επίπεδο γνώσης του καθηγητή και η μεγάλη μεταδοτικότητα του. Μάθαμε ότι χρειαζόμασταν χωρίς περιττές λεπτομέρειες.

Θεωρώ ότι έκανα πολύ καλή επιλογή συσχετίζοντας τιμή και επίπεδο τεχνικής κατάρτισης.

Περισσότερα…

Ο Σπύρος Πουλιάσης είναι σπουδαστής αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων και μας προτίμησε για την εκπαίδευσή του στην εφαρμογή 3ds Max Design.

Απόψεις: Σπύρος Πουλιάσης – σεμινάριο 3ds Max

Δείτε όλες τις Απόψεις