Βρείτε τα βιβλία μας στα καταστήματα Public

Μοιραστείτε το! Πείτε το στους φίλους σας...

Βρείτε στο Public βιβλία που εκδίδονται από την εταιρεία μας. Τα βιβλία αφορούν σε εκδόσεις για την εκμάθηση των εφαρμογών Autodesk και είναι διαθέσιμα σε Ελλάδα και Κύπρο.

public βιβλία

Το ΕΕΣ Λουλάκης Πολυχρόνης & Συνεργάτες είναι εξουσιοδοτημένος εκδότης βιβλίων – Autodesk Authorized Publisher και ο συγγραφέας Χρόνης Λουλάκης είναι εξουσιοδοτημένος συγγραφέας – Autodesk Authorized Author.

Τα βιβλία που κυκλοφορούν αφορούν σε χρήση των εφαρμογών Autodesk για κτιριακή σχεδίαση και παρουσίαση.

3ds Max book
Το βιβλίο απευθύνεται σε αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, διακοσμητές και σχεδιαστές γενικότερα οι οποίοι δεν έχουν εμπειρία στη χρήση της εφαρμογής. Ο στόχος του βιβλίου είναι να μπορεί κάθε αναγνώστης να αποκτήσει γνώσεις ώστε να είναι δυνατή η παραγωγή ποιοτικών εικόνων με απλό τρόπο. Για την κατανόηση των μεθόδων εργασίας η ύλη παρουσιάζεται μέσω παραδειγμάτων χρήσης σε κτιριακά παραδείγματα. (public βιβλία link 3ds Max)
Autodesk Revit Book
Βιβλίο για αρχιτέκτονες, μηχανικούς σχεδιαστές κ.ά. για την εκμάθηση της εφαρμογής Autodesk Revit Architecture μέσω ενός αναλυτικού παραδείγματος σε ένα πραγματικό έργο μιας απλής διώροφης κατοικίας.Τα βιβλία συνοδεύονται από οπτικό μέσο (CD/DVD) και παρέχουν δικαίωμα πρόσβασης σε e-learning βοηθήματα. (public βιβλία link Revit)

Πληροφορίες για εκδόσεις (public βιβλία)

Μεταφορά σε σελίδα με πληροφορίες…