Περιβαλλοντική συνείδηση

Think Green…

H λειτουργία κάθε επιχείρησης, ανεξάρτητα από τη δραστηριότητα και το μέγεθός της, έχει επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, καθώς συνήθως χρησιμοποιεί κάποιον σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό (ηλεκτρονικούς υπολογιστές κ.α.), χρησιμοποιεί αναλώσιμες πρώτες ύλες (όπως χαρτί, μελάνι εκτυπωτή, πλαστικό κ.α.), αναλώνει ενεργειακούς πόρους (για φωτισμό, θέρμανση, ψύξη, κ.ά.), παράγει και διαθέτει απόβλητα, κτλ. Στην εταιρεία μας η Περιβαλλοντική συνείδηση διατηρείται ζωντανή αφού πιστεύουμε ότι η ορθολογική περιβαλλοντική διαχείριση και η υιοθέτηση των αρχών της πράσινης επιχειρηματικότητας, μας αφορά άμεσα.

Περιβαλλοντική διαχείριση

Με τον όρο περιβαλλοντική διαχείριση, νοείται η διαχείριση όλων εκείνων των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης οι οποίες έχουν ή θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον.  Μερικές από τις  “Καλές πρακτικές” που εφαρμόζουμε και σας προτείνουμε είναι οι εξής:

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

 • Επιλογή ηλεκτρικών συσκευών με υψηλή ενεργειακή απόδοση. Επιτυγχάνεται μείωση έως και 60% στην κατανάλωση ενέργειας και εξοικονόμηση έως και 35% ανά έτος στο κόστος λειτουργίας της κάθε συσκευής.
 • Επιλογή ηλεκτρονικών συσκευών με πιστοποιημένη χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση. Μπορεί να είναι ακριβότερες στην αγορά, αλλά κοστίζουν τελικά λιγότερο στη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού.
 • Απενεργοποίηση των συσκευών γραφείου (υπολογιστές, εκτυπωτές, φωτοτυπικά κ.ά.), όταν δεν χρησιμοποιούνται.
 • Χρήση της «κατάστασης αναμονής» για εξοικονόμηση ενέργειας στον εξοπλισμό γραφείου. Π.χ., ένας υπολογιστής που παραμένει ενεργοποιημένος 24 ώρες το 24ωρο, χωρίς να χρησιμοποιείται. Εάν είναι ενεργοποιημένη η «παθητική» λειτουργία αναμονής (stand-by), το σχετικό κόστος θα μειωθεί σε 25% ανά έτος περίπου. Ομοίως, η ενεργοποίηση της λειτουργίας αναμονής σε φαξ έπειτα από 15 λεπτά αδράνειας θα μειώσει την κατανάλωση ενέργειας μέχρι 90% στη διάρκεια ενός έτους.
 • Απενεργοποίηση των οθονών ηλεκτρονικών υπολογιστών αντί της ενεργοποίησης της προφύλαξης οθόνης. Σε μια οθόνη αναλογούν σχεδόν τα 2/3 της κατανάλωσης ενέργειας ενός υπολογιστή (85 watt κατά μέσο όρο). Παρότι οι περισσότερες προφυλάξεις οθόνης μπορούν να μειώσουν την ενέργεια κατά 10-20%, πρέπει να θεωρούνται προσωρινό μέτρο. Μια απενεργοποιημένη οθόνη δεν χρησιμοποιεί καθόλου ενέργεια.
 • Κλείσιμο των συσκευών από τον κεντρικό διακόπτη (ON/OFF και όχι από το τηλεχειριστήριο, δηλαδή Stand-by).

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

 • Τακτική συντήρηση των εγκατεστημένων συστημάτων ψύξης και θέρμανσης από εξειδικευμένο συνεργείο, πριν την έναρξη της χειμερινής ή της θερινής περιόδου.
 • Μέριμνα ώστε οι μονάδες κλιματισμού να απενεργοποιούνται τις μη εργάσιμες ώρες. Η χρήση του χρονοδιακόπτη βελτιστοποιεί τη λειτουργία των συστημάτων ψύξης/θέρμανσης με βάση το ωράριο και τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.
 • Διασφάλιση ότι τα παράθυρα παραμένουν κλειστά, ενώ λειτουργεί ο κλιματισμός (ή αντίστοιχα η θέρμανση).
 • Ελαχιστοποίηση του φορτίου ψύξης: Τα συστήματα κλιματισμού ελέγχονται για να διατηρούν τις θερμοκρασίες σε σταθερά και άνετα επίπεδα. Ελαχιστοποίηση της χρήσης εξοπλισμού που παράγει θερμότητα, όπως π.χ. υπολογιστών, εκτυπωτών, φωτισμού και ψυγείων, όπου είναι δυνατόν.
 • Διασφάλιση ότι οι θερμοκρασίες αντανακλούν τις απαιτήσεις του κτηρίου και της φύσης εργασίας.

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

 • Επιλογή λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης. Αντικατάσταση κοινών λαμπτήρων με σύγχρονους χαμηλής κατανάλωσης εξασφαλίζοντας έτσι 8-15 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τους κοινούς λαμπτήρες (πυρακτώσεως), καθώς και 4-5 φορές λιγότερη κατανάλωση ενέργειας.
 • Εγκατάσταση λαμπτήρων με μεγάλη φωτεινή ισχύ (υψηλή απόδοση λαμπτήρα ανά μονάδα ισχύος – Lumen / Watt).
 • Χρήση ανοιχτών χρωμάτων (με μεγάλη ανακλαστική ικανότητα) σε τοίχους, δάπεδα και οροφές.
 • Σύνδεση μεγάλων σειρών φώτων με έναν μετασχηματιστή κυκλώματος (μείωση της τάσης κατά 10% επιτυγχάνει μείωση απαιτήσεων σε ισχύ κατά 20%).

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

 • Χρήση ποδηλάτου. Σε περιπτώσεις όπου απαιτούνται μετακινήσεις όπως είναι για παράδειγμα η παράδοση προϊόντων, η μετάβαση σε δημόσιες υπηρεσίες κ.ά. επιλέγουμε να ελαττώσουμε τη χρήση των οχημάτων μας και να κάνουμε χρήση ποδηλάτου.

Εκτός από τα παραπάνω, στις πρακτικές μας  έχουμε υιοθετήσει τα ακόλουθα:

 • Ανακύκλωση. Φροντίζουμε να ανακυκλώνουμε τα υλικά συσκευασίας και ότι άλλο παράγεται ως ανακυκλώσιμα απορρίμματα κατά τη λειτουργία μας.
 • Πράσινες προμήθειες. Φροντίζουμε οι προμήθειες μας να είναι όσο το δυνατό πιο φιλικές στο περιβάλλον. Για παράδειγμα χρησιμοποιούμε μόνο ανακυκλωμένο χαρτί για τις εκτυπώσεις μας.

Η έννοια της ανάπτυξης, που αφορά στη συνετή χρήση των ενεργειακών αποθεμάτων, ενσωματώνεται στην καθημερινή μας επιχειρηματική πρακτική. Η ιδέα της εταιρικής πολιτικής μέσω μιας χρηστής ενεργειακής διαχείρισης ενσωματώνεται, τόσο σε επίπεδο παροχής των υπηρεσιών, όσο και σε επίπεδο των υποδομών μας. Από μέρους μας φροντίζουμε όσο αυτό είναι δυνατόν για τη συνεχή μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία μας, πραγματοποιώντας ενεργειακές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και φυσικών πόρων.

Η εταιρεία μας συμμετείχε στα εκπαιδευτικά σεμινάρια που διοργανώθηκαν στα πλαίσια της δράσης Think Green που διοργάνωσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών με στόχο του την απόκτηση τεχνογνωσίας για την  εφαρμογή πρακτικών που θα επιφέρουν μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από τη λειτουργία της.