Επιταγή Εισόδου – Voucher για ανέργους έως 29 ετών

Μοιραστείτε το! Πείτε το στους φίλους σας...

Επιταγή Εισόδου – Voucher για ανέργους έως 29 ετών

Επιταγή Εισόδου - Voucher

Για δικαιούχους

Το νέο πρόγραμμα “Επιταγή Εισόδου – Voucher για ανέργους έως 29 ετών” είναι ενεργό και αφορά σε άνεργους νέους/ες:

  • Απόφοιτους ΑΕΙ – ΤΕΙ, που έχουν γεννηθεί από 1/1/1983 και έπειτα (Δικαίωμα συμμετοχής, επίσης, έχουν και όσοι πληρούν τα κριτήρια: πτυχίο και ηλικία, δεν έχουν κάρτα ανεργίας αλλά είναι εγγεγραμμένοι σε Επαγγελματικά Επιμελητήρια/Ενώσεις).
  • Απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν γεννηθεί από 1/1/1983 μέχρι 31/12/1995.

Το πρόγραμμα Περιλαμβάνει

  • Θεωρητική Κατάρτιση 80 ωρών με συνολικό επίδομα 400 €
  • Πρακτική εξάσκηση σε αξιόπιστες ανερχόμενες και ανθεκτικές στην κρίση επιχειρήσεις για 500 ώρες σε διάστημα 5 μηνών με αμοιβή 2400 € για  απόφοιτοι Γυμνασίου/ Λυκείου/ ΙΕΚ, ή 2.700 € για απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ.
  • Επιδοτούμενη πρόσληψη στην επιχείρηση πρακτικής.

Το συνολικό όφελος για τους δικαιούχους του προγράμματος “Επιταγή Εισόδου – Voucher για ανέργους έως 29 ετών” ανέρχεται σε 2400 € – 2700 €

Για επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν και να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα, σε εποχή οικονομικής κρίσης αφού προσφέρονται (ανάλογα με τον αριθμό απασχολούμενου προσωπικού στην επιχείρηση), εργαζόμενοι  για 500 ώρες ο καθένας, χωρίς να απαιτείται πρόσθετη αμοιβή από την επιχείρηση ή άλλη ασφαλιστική επιβάρυνση.

Επικοινωνήστε για να ενημερωθείτε για τα προγράμματα κατάρτισης που παρέχουμε ή εφόσον είστε επιχείρηση για να φροντίσουμε για την εύρεση προσωπικού.

Μεταφορά σε σελίδα με πληροφορίες…

Ζητήστε μας να σας ενημερώσουμε αναλυτικά στο 210 3832800 ή συμπληρώστε τη φόρμα αποστολής στοιχείων που θα βρείτε στη σελίδα.