Αίτηση ενημέρωσης για Ενεργειακούς Επιθεωρητές

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, να συζητήσουμε για οποιοδήποτε θέμα χρειάζεστε διευκρινήσεις, να επιβεβαιώσουμε τα σεμινάρια που σας ενδιαφέρουν και να προσδιορίσουμε το τελικό κόστος με βάση την επιλογή σας. Η συμπλήρωση της φόρμας δεν είναι αίτηση εγγραφής αλλά αίτηση ενδιαφέροντος και δεν σας δεσμεύει για μελλοντική παρακολούθηση.

Στοιχεία Συμμετέχοντος

Τα παρακάτω στοιχεία είναι απαραίτητα.

Συμπληρώνεται μόνο εφόσον έχετε ήδη άδεια προσωρινού επιθεωρητή.
Στοιχεία Παραστατικού

Συμπληρώνονται εφόσον είναι διαφορετικά από τα παραπάνω.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Θα πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον ένα υποχρεωτικό σεμινάριο. Η επιλογή σας αφορά εκδήλωση ενδιαφέροντος και δεν σας υποχρεώνει σε παρακολούθηση.

Ανάλυση Κωδικών:

ΕΕΚ1 = Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων (υποχρεωτική παρακολούθηση) 60 ώρες
ΕΕΚ2 = Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων (προαιρετική παρακολούθηση) 28 ώρες
ΕΕΛΘ1 = Ενεργειακοί Επιθεωρητές Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης (υποχρεωτική παρακολούθηση) 30 ώρες
ΕΕΛΘ2 = Ενεργειακοί Επιθεωρητές Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης (προαιρετική παρακολούθηση) 20 ώρες
ΕΕΚΛ1 = Ενεργειακοί Επιθεωρητές Εγκαταστάσεων Κλιματισμού (υποχρεωτική παρακολούθηση) 30 ώρες
ΕΕΚΛ2 = Ενεργειακοί Επιθεωρητές Εγκαταστάσεων Κλιματισμού (προαιρετική παρακολούθηση) 22 ώρες

Προτιμήσεις παρακολούθησης

Βοηθήστε μας να οργανώσουμε την παρακολούθησή σας.
Αναφέρετέ μας γράφοντας στο παραπάνω μήνυμα ότι πιστεύεται ότι επηρεάζει τη δυνατότητα παρακολούθησης σας. Έτσι θα προσπαθήσουμε να να οργανώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πρόγραμμα εκπαίδευσης.