Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ για την Λουλάκης Πολυχρόνης & Συν.

Μοιραστείτε το! Πείτε το στους φίλους σας...

Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών

Η εταιρεία μας πιστοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης ως Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών με τίτλο “Ε.Ε.Σ. Λουλάκης Πολυχρόνης & Συνεργάτες Ε.Ε.”.

Με αυτόν τον τρόπο αναβαθμίζεται σημαντικά η αξία της εκπαίδευσης που παρέχουμε η οποία εποπτεύεται πλέον από δημόσιο φορέα ο οποίος διασφαλίζει τις προδιαγραφές που απαιτούνται για την παροχή της. Για την απόκτηση της πιστοποίησης η εταιρεία μας ανταποκρίθηκε στις προδιαγραφές που αφορούν τόσο στο κτιριακό, με χώρους  σύμφωνους με τις λειτουργικές και στατικές απαιτήσεις, εγκεκριμένους από τους φορείς όπως είναι η πολεοδομία και η πυροσβεστική όσο και ως προς την παροχή υψηλών προδιαγραφών μη τυπικής  εκπαίδευσης μέσω εγκεκριμένης οργανωτικής δομής με εισηγητές που διαθέτουν επαρκής γνώσεις και προγράμματα τα οποία ανταποκρίνονται στις  περιγραφές τους και προσφέρουν ουσιαστικές γνώσεις.

Μετά το πέρας κάθε εγκεκριμένου προγράμματος εκτός από την υψηλής ποιότητας γνώση, οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν επίσημη βεβαίωση σπουδών η οποία αναφέρει τα αντίστοιχα στοιχεία πιστοποίησης.

Στοιχεία πιστοποίησης:

ΕΕΣ Λουλάκης Πολυχρόνης & Συν. Ε.Ε.

Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών
Πιστοποιημένο από το Ε.Κε.Πις
Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης
Αρ. Πιστοπ.: ΦΕΚ 2677-Β/9-11-2011
CLOSE
CLOSE