Νέα: εξετάσεις για ενεργειακούς επιθεωρητές

Μοιραστείτε το! Πείτε το στους φίλους σας...
Νέα: εξετάσεις για ενεργειακούς επιθεωρητές

Η ανακοίνωση αφορά σε πληροφορίες που είχαν ανακοινωθεί επίσημα από τους αρμόδιους φορείς, οι οποίες όμως δεν πραγματοποιήθηκαν.

Νέα: εξετάσεις για ενεργειακούς επιθεωρητές

Σύμφωνα με ανακοίνωση, σύντομα πρόκειται να ξεκινήσει η διαδικασία για τις εξετάσεις για ενεργειακούς επιθεωρητές. Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα από την αρχική πιστοποίηση των πρώτων ενεργειακών επιθεωρητών και μετά από αρκετές τροποποιήσεις σε ότι ισχύει για την δυνατότητα άσκηση της ιδιότητας τους, δείχνει ότι πλέον θα υλοποιηθεί πλήρως το αρχικό σχέδιο με βάση το οποίο για την απόκτηση ή διατήρηση της ιδιότητας θα πρέπει να ολοκληρωθούν με επιτυχία οι εξετάσεις για ενεργειακούς επιθεωρητές. Η ανακοίνωση έγινε επίσημα από το ΤΕΕ.

Ειδικότερα, όσοι διπλωματούχοι και πτυχιούχοι μηχανικοί έχουν παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.buildingcert.gr. H Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) μέχρι σήμερα εξέταζε το αίτημα εντός διαστήματος δύο μηνών και χορηγούσε άδεια προσωρινού ενεργειακού επιθεωρητή, ενώ η προϋπόθεση της επιτυχούς συμμετοχής σε σχετικές εξετάσεις από το ΤΕΕ είχε αναβληθεί μέχρι την ολοκλήρωση του συστήματος. Εφόσον πλέον το σύστημα τίθεται σε λειτουργία, όσοι έχουν εγγραφεί στο Μητρώο, προκειμένου να συνεχίσουν να ασκούν αδιάλειπτα τη δραστηριότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή, πρέπει να συμμετάσχουν επιτυχώς στις εξετάσεις για ενεργειακούς επιθεωρητές. Διαφορετικά, μετά την παρέλευση του ενός έτους θα διαγράφονται αυτοδίκαια από το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και θα χάνουν τη δυνατότητα άσκησης της δραστηριότητας έως την υποβολή του Πιστοποιητικού Επιτυχούς Εξέτασης.

Τα θέματα εξετάσεων προετοιμάζονται και αποφασίζονται από το ΥΠΕΚΑ.

Η διαδικασία για τις εξετάσεις για ενεργειακούς επιθεωρητές γίνεται με την επίσκεψη σε Εξεταστικό Κέντρο του ΤΕΕ. Όλες οι υπόλοιπες διαδικασίες θα διενεργούνται και θα ολοκληρώνονται ηλεκτρονικά.

Σύμφωνα με τον ανακοινωμένο προγραμματισμό, το πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις για ενεργειακούς επιθεωρητές, θα είναι διαθέσιμο στους ενδιαφερόμενους μηχανικούς την 12η Μαΐου 2014 και οι εξετάσεις στα εξεταστικά κέντρα του ΤΕΕ θα ξεκινήσουν από την 20η Μαΐου 2014.

Όσοι από τους μηχανικούς επιθυμούν να κάνουν επαναληπτικά μαθήματα προκειμένου να νιώθουν περισσότερο έτοιμοι για τις εξετάσεις, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα και το κόστος.

Πληροφορίες για σεμινάρια ενεργειακών επιθεωρητών

Αφορά σε υποχρεωτικά ή και επαναληπτικά σεμινάρια για ενεργειακούς επιθεωρητές

Μεταφορά σε σελίδα με πληροφορίες…

CLOSE
CLOSE