Ενδιαφέρον απασχόλησης προσωπικού – Voucher 29

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος για να μας γνωστοποιήσετε τις προθέσεις σας χωρίς καμία δέσμευση. Εάν ενδιαφέρεστε να απασχολήσετε παραπάνω από ένα άτομα παρακαλούμε να μας το αναφέρετε γράφοντας το στο μήνυμα.
Αναφέρετέ μας γράφοντας στο παραπάνω μήνυμα ότι πιστεύεται ότι θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες σας.