Αίτηση Επιταγή Εισόδου – Voucher

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, να συζητήσουμε για οποιοδήποτε θέμα χρειάζεστε διευκρινήσεις, και να επιβεβαιώσουμε τα σεμινάρια που σας ενδιαφέρουν. Η συμπλήρωση της φόρμας δεν είναι αίτηση εγγραφής αλλά αίτηση ενδιαφέροντος και δεν σας δεσμεύει για μελλοντική παρακολούθηση.Αναφέρετέ μας γράφοντας στο παραπάνω μήνυμα ότι πιστεύεται ότι επηρεάζει τη δυνατότητα παρακολούθησης σας. Έτσι θα προσπαθήσουμε να να οργανώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πρόγραμμα εκπαίδευσης.