Επιταγή Εισόδου – Voucher για ανέργους 25 έως 29 ετών

Επιταγή εισόδου voucher στην αγορά εργασίας για ανέργους 25 έως 29 ετών.

voucher

Περιγραφή

Το νέο πρόγραμμα “Επιταγή Εισόδου – Voucher 2014 για ανέργους 25 έως 29 ετών” είναι ενεργό και αφορά σε 30.000 άνεργους νέους/ες  που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • να είναι Απόφοιτοι ΑΕΙ – ΤΕΙ, που έχουν γεννηθεί από 1/1/1985 μέχρι 31/12/1989
  • ή να είναι Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν γεννηθεί από 1/1/1985 μέχρι 31/12/1989.

Το πρόγραμμα Voucher 2014 Περιλαμβάνει

  • Θεωρητική Κατάρτιση 80 ωρών
  • Πρακτική εξάσκηση σε αξιόπιστες ανερχόμενες και ανθεκτικές στην κρίση επιχειρήσεις για 450 ώρες σε διάστημα 6 μηνών με αμοιβή 2.280 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για απόφοιτοι Γυμνασίου/ Λυκείου/ ΙΕΚ, ή 2.550 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ.
  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζόμενων, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, αλλά και σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εργασίας και τοποθέτησή του στην επιχείρηση πρακτικής.

ΝΕΑ υποβολή αιτήσεων

Το σύστημα άνοιξε εν κέου και δέχεται αιτήσεις για το πρόγραμμα

«Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας 25 έως 29 ετών»

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την αίτηση τους μέχρι  15 Σεπτεμβρίου 014.

Αίτηση ενημέρωσης προγραμμάτων

Για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τα προγράμματά που έχουν προγραμματιστεί, μπορείτε να στείλετε αίτηση ενημέρωσης πατώντας στο κουμπί που ακολουθεί.

Αίτηση ενημέρωσης για προγράμματα καταρτιζομένων

Οδηγίες για επιχειρήσεις πρακτικής εξάσκησης

Οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν και να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα, σε εποχή οικονομικής κρίσης αφού προσφέρονται (ανάλογα με τον αριθμό απασχολούμενου προσωπικού στην επιχείρηση), εργαζόμενοι  για 450 ώρες ο καθένας, χωρίς να απαιτείται πρόσθετη αμοιβή από την επιχείρηση ή άλλη ασφαλιστική επιβάρυνση.

Αίτηση ενημέρωσης για επιχειρήσεις

Εφόσον ενδιαφέρεστε να επωφεληθείτε από το πρόγραμμα με την δωρεάν απασχόληση προσωπικού στην επιχείρησή σας, ενημερώστε μας για τις ανάγκες σας συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρείτε πατώντας στο κουμπί που ακολουθεί.

Αίτηση ενημέρωσης για επιχειρήσεις

Για να δείτε ενδεικτική λίστα με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πατήστε εδώ.

επιδοτήσεις ΕΣΠΑ