ΟΑΕΔ / ΛΑΕΚ – επιδοτήσεις

Το EEΣ Λουλάκης Πολυχρόνης & Συνεργάτες παρέχει τόσο για τα προγραμματισμένα σεμινάρια, όσο και για τα εξειδικευμένα προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησης και στο γνωστικό επίπεδο των προς κατάρτιση εργαζομένων, την δυνατότητα συμμετοχής σε επιδοτήσεις μέσω της εισφοράς ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε φορείς του Δημοσίου.  Στα προγράμματα μπορούν να λάβουν μέρος εργαζόμενοι που είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και υπάγονται έστω σε ένα Κλάδο Ασφάλισης του ΟΕΑΔ.

Τα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης του ΛΑΕΚ για εργαζόμενους αποτελούν ιδανική ευκαιρία για τις Επιχειρήσεις, που έχουν ανάγκες, να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους, χωρίς επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

ΛΑΕΚ σημαίνει Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση του ΟΑΕΔ. Πρόκειται για την δυνατότητα που έχουν οι επιχειρήσεις να επιμορφώσουν το προσωπικό τους με χρήματα που προκύπτουν από το ΛΑΕΚ 0,45% – λογαριασμό του ΟΑΕΔ.

Συγκεκριμένα ο λογαριασμός ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ αφορά χρήματα από την μηνιαία ακαθάριστη εργοδοτική εισφορά των υπαλλήλων ασφαλισμένων στο ΙΚΑ. Τα χρήματα αυτά παρακρατούνται υποχρεωτικά και είναι στην ευχέρεια του εργοδότη να τα εκμεταλλευτεί για την εκπαίδευση του προσωπικού του. Υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης των εισφορών δύο συνεχόμενων ετών αν αυτό γίνει μέχρι το Δεκέμβριο τρέχοντος έτους. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό (0,25% για το 2015) από το σύνολο των μηνιαίων ακαθάριστων αποδοχών για ένα ή δύο χρόνια μπορεί να αξιοποιηθεί για εκπαίδευση.

  • Δείτε ή “Κάντε Λήψη” της πλήρης εγκυκλίου του ΛΑΕΚ 0,25% (Έτος 2015) – Πατήστε εδώ
  • Δείτε ή “Κάντε Λήψη” της πλήρης εγκυκλίου του ΛΑΕΚ 0,45% (Έτος 2014) – Πατήστε εδώ
  • Δείτε ή “Κάντε Λήψη” της πλήρης εγκυκλίου του ΛΑΕΚ 0,45% (Έτος 2013) – Πατήστε εδώ
  • Δείτε ή “Κάντε Λήψη” της πλήρης εγκυκλίου του ΛΑΕΚ 0,45% (Έτος 2012) – Πατήστε εδώ

Δείτε τον κατάλογο με τα σεμινάρια που διεξάγονται Ευρετήριο Σεμιναρίων