Προγράμματα – Επιδοτήσεις

Προγράμματα - Επιδοτήσεις

Προγράμματα – Επιδοτήσεις

Λόγω της γενικότερης ύφεσης της οικονομίας, γίνονται σημαντικές προσπάθειες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανεργίας. Μια από τις συνήθεις μορφές υποστήριξης είναι η ανακοίνωση προγραμμάτων με επιδοτήσεις εκπαίδευσης και απασχόλησης. Σε αυτές μπορούν να ενταχθούν είτε άνεργοι είτε εργαζόμενοι εταιρειών είτε εταιρείες που επιθυμούν να αυξήσουν την απασχόληση προσωπικού κ.ά. Παρακάτω αναφέρονται μερικές από τις επιδοτήσεις τις οποίες μπορείτε να αξιοποιήσετε μαζί μας.

Ενεργές

Επιδοτήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη*.

Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ

Η εταιρεία ΕΕΣ Λουλάκης Πολυχρόνης & Συνεργάτες παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης οι οποίες μπορούν να ενταχθούν σε Επιδοτήσεις από τα προγράμματα ΕΣΠΑ. Σε απόλυτη συνεργασία με την επιχείρηση, τον επαγγελματία ή την εταιρεία που έχει αναλάβει το mentoring μπορεί να οργανωθεί η παροχή τυπικών ή και εξειδικευμένων υπηρεσιών ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε προγράμματος.

Δείτε περισότερα…

ΟΑΕΔ / ΛΑΕΚ

Το EEΣ Λουλάκης Πολυχρόνης & Συνεργάτες παρέχει τόσο για τα προγραμματισμένα σεμινάρια, όσο και για τα εξειδικευμένα προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησης και στο γνωστικό επίπεδο των προς κατάρτιση εργαζομένων, την δυνατότητα συμμετοχής σε επιδοτήσεις μέσω της εισφοράς ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ.

Δείτε περισότερα…

Επιταγή Εισόδου – Voucher για ανέργους έως 29 ετών

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργους νέους/ες, απόφοιτους ΑΕΙ – ΤΕΙ, που έχουν γεννηθεί από 1/1/1983 και έπειτα (Δικαίωμα συμμετοχής, επίσης, έχουν και όσοι πληρούν τα κριτήρια: πτυχίο και ηλικία, δεν έχουν κάρτα ανεργίας αλλά είναι εγγεγραμμένοι σε Επαγγελματικά Επιμελητήρια/Ενώσεις) ή απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν γεννηθεί από 1/1/1983 μέχρι 31/12/1995.

Το πρόγραμμα Περιλαμβάνει θεωρητική Κατάρτιση 80 ωρών με συνολικό επίδομα 400 €, πρακτική εξάσκηση σε αξιόπιστες ανερχόμενες και ανθεκτικές στην κρίση επιχειρήσεις για 500 ώρες σε διάστημα 5 μηνών με αμοιβή 2400 € για  απόφοιτοι Γυμνασίου/ Λυκείου/ ΙΕΚ, ή 2.700 € για απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ. Συνολικό όφελος 2400 € – 2700 € και επιδοτούμενη πρόσληψη στην επιχείρηση πρακτικής.

Δείτε περισότερα…

Μή Ενεργές

Επιδοτήσεις υλοποιημένες σε παρελθόντα χρόνο.

e-μηχανικοί

Το EEΣ Λουλάκης Πολυχρόνης & Συνεργάτες υλοποίησε έργο με τίτλο «Εκπαίδευση Μηχανικών σε Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)» στο πλαίσιο του Μέτρου 2.5, κατηγορία πράξης 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ ΚΠΣ (2000-2006).

Το έργο αφορούσε στην εκπαίδευση των Μηχανικών – εγγεγραμμένων μελών του ΤΕΕ όλης της χώρας και στα τακτικά μέλη του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΤΕΕ (e-TEE), πάνω σε σύγχρονα και εξειδικευμένα επιστημονικά πεδία σχετικά με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, περιλαμβανομένων θεμάτων σχετικών με τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον (ICT & GreenICT).

Η εκπαίδευση υλοποιήθηκε μέσω πιστοποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, είτε με παραδοσιακή διδασκαλία είτε με εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning),  είτε με συνδυασμό των παραπάνω.

e-κπαιδευτείτε

H Ελληνική Κυβέρνηση, στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013 και με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υλοπο’ιησε τη δράση e-κπαιδευτείτε η οποία αφορούσε στην επιδότηση της εκπαίδευσης και πιστοποίησης στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Η δράση απευθύνονταν σε όλους τους φοιτητές που εισήχθησαν με τις Πανελλήνιες Εξετάσεις των ετών 2005, 2006 και 2007 σε τμήματα ή σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας, καθώς και στους εγγεγραμμένους προπτυχιακούς φοιτητές του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ).

Η εταιρεία υλοποίησε με μεγάλη επιτυχία μέσω πιστοποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σημαντικό όγκο εκπαίδευσης φοιτητών οι οποίοι πλέον είναι ενεργοί επαγγελματίες στον τομέα τους.

*Οι επιδοτήσεις είναι ενεργές κατά την ενημέρωση της σελίδας.

επιδοτήσεις ΕΣΠΑ