Ελληνικό Revit Architecture

Η εταιρεία ΛΟΥΛΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ & ΣΥΝ. έχει δημιουργήσει διάφορες εκδόσεις Ελληνικής Προσαρμογής για το πρόγραμμα Autodesk Revit Architectureτης εταιρείας Autodesk Inc.
Η ελληνική προσαρμογή είναι ένα επιπρόσθετο πρόγραμμα το οποίο μπορεί να εγκατασταθεί παράλληλα με την αντίστοιχη αγγλική έκδοση Autodesk Revit Architecture. Μετά την εγκατάσταση, είναι δυνατή η εκκίνηση της εφαρμογής με έτοιμες ρυθμίσεις οι οποίες ανταποκρίνονται στις ελληνικές προδιαγραφές χρήσης.
Κάθε νέα έκδοση της προσαρμογής είναι σύμφωνη με τις καινούριες δυνατότητες της αντίστοιχης αγγλικής και περιέχει πολύ πιο εξελιγμένα εργαλεία σχεδίασης και τεκμηρίωσης σύμφωνα με τα ελληνικά πρότυπα σχεδίασης.

Ελληνικό Revit Architecture 2011

Η Ελληνική προσαρμογή αφορά το Revit Architecture 2011 και εγκαθιστάτε παράλληλα με την αγγλική έκδοση. Η λήψη της προσαρμογής γίνεται χωρίς καμία χρέωση.

Ελληνικό Revit Architecture 2010

Η Ελληνική προσαρμογή αφορά το Revit Architecture 2010 και εγκαθιστάτε παράλληλα με την αγγλική έκδοση. Η λήψη της προσαρμογής γίνεται χωρίς καμία χρέωση.

Ελληνικό Revit Architecture 2009

Η Ελληνική προσαρμογή αφορά το Revit Architecture 2009 και εγκαθιστάτε παράλληλα με την αγγλική έκδοση. Η λήψη της προσαρμογής γίνεται χωρίς καμία χρέωση.

Ελληνικό Revit Architecture 2008

Η Ελληνική προσαρμογή αφορά το Revit Architecture 2008 και εγκαθιστάτε παράλληλα με την αγγλική έκδοση. Η λήψη της προσαρμογής γίνεται χωρίς καμία χρέωση.

Ελληνικό Autodesk Revit

Προηγούμενες εκδόσεις που για την εφαρμογή Autodesk Revit Building.

Newsletter

Για εγγραφή στην υπηρεσία ενημέρωσης πατήστε την εικόνα στα αριστερά.