Σεμινάρια: Ενεργειακοί Επιθεωρητές

Μοιραστείτε το! Πείτε το στους φίλους σας...

Σεμινάρια: Ενεργειακοί Επιθεωρητές

Σεμινάρια: Ενεργειακοί Επιθεωρητές

Περιγραφή

Η εταιρεία μας σε συνεργασία με πιστοποιημένο φορέα υλοποίησης από το ΥΠΕΚΑ, έχει σχεδιάσει τη διενέργεια εκπαιδευτικών κύκλων για όλα τα προγράμματα ενεργειακών επιθεωρητών κτηρίων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού. Η παρακολούθηση των προγραμμάτων αυτών αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση Οριστικών Αδειών για Ενεργειακούς (με δεκαετή ισχύ), όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 100/2010 (ΦΕΚ 177 Α΄) και της σχετικής ΚΥΑ «Εκπαίδευση και εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών (ΦΕΚ 2406 Β΄). Σύμφωνα με την πρόσκληση του ΥΠΕΚΑ (28.11.2011), όσοι Προσωρινοί Ενεργειακοί Επιθεωρητές, είτε διπλωματούχοι μηχανικοί, ή πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης ή μηχανικοί με αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας επιθυμούν να αποκτήσουν Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτιρίων ή Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης ή Εγκαταστάσεων Κλιματισμού, καλούνται να παρακολουθήσουν εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε κατάλληλους φορείς εκπαίδευσης, ανάλογα με το είδος της Άδειας Ενεργειακής Επιθεώρησης (Α΄και Β΄τάξης):

  • Επιθεωρητές Κτιρίων
  • Επιθεωρητές Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης
  • Επιθεωρητές Εγκαταστάσεων Κλιματισμού

Τα μαθήματα των παραπάνω εκπαιδευτικών προγραμμάτων διενεργούνται σε κατάλληλα εξοπλισμένες αίθουσες στην Αθήνα.

Δυνατότητα παρακολούθησης

Τα τμήματα διεξάγονται ανάλογα με τη ζήτηση, ενδεικτικά αναφέρουμε τμήματα που έχουν προγραμματιστεί ήδη:

  • Κανονικό σεμινάριο με παρακολούθηση 2-3 φορές την εβδομάδα – (Ενδεικτικά ΕΕΚ1 λήξη σε 5 εβδομάδες).
  • Υπερεντατικό σεμινάριο με παρακολούθηση 3-4 φορές την εβδομάδα – (Ενδεικτικά ΕΕΚ1 λήξη σε 3,5 εβδομάδες).

Σημείωση: Κατά την αποστολή των στοιχείων στη φόρμα, μπορείτε να μας δηλώσετε την προτίμησή σας για να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε καλύτερα το τμήμα.

Εάν ενδιαφέρεστε για αυτό το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε
τηλεφωνικά στα 210 3832800, 210 3824164 ή να μεταβείτε στην

Ειδική σελίδα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αίτηση ενημέρωσης

Ενδιαφέρεστε για τα παραπάνω; Στείλτε μας μήνυμα για να σας ενημερώσουμε.

Το ονοματεπώνυμο σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο επικοινωνίας (απαραίτητο)

Θέμα

Το μήνυμά σας


Σχετικά θέματα

Δείτε πληροφορίες για θέματα σχετικά με το περιεχόμενο της σελίδας:

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές

Η ενεργειακή επιθεώρηση των κτιρίων θεσμοθετήθηκε και στη χώρα μας με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και με το Προεδρικό Διάταγμα για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, αλλά και τη σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας.

Με το συγκεκριμένο κανονιστικό πλαίσιο θεσμοθετείται ένας νέος ενεργειακός κανονισμός, που δίνει σαφείς οδηγίες και κατευθύνσεις για την ορθολογική ενεργειακή μελέτη των κτιρίων και που επιτρέπει τη γρήγορη και μη δαπανηρή επιθεώρηση των κτιρίων.

Ιδιαίτερα, με το Προεδρικό Διάταγμα 100/2010 «Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων, Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Εγκαταστάσεων Κλιματισμού» (ΦΕΚ 177/Α/6.10.2010) προβλέπεται τόσο η δημιουργία σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών που θα διενεργεί ενεργειακές επιθεωρήσεις, ενώ με το Προεδρικό Διάταγμα 72/2010 «Συγκρότηση, διοικητική – οργανωτική δομή και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ)» (ΦΕΚ 132/Α/2010) θεσπίζεται διαδικασία ελέγχου και επιβολής κυρώσεων.

Ο στόχος όπως άλλωστε εκφράζεται από τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (Οδηγία 2010/31/ΕΕ), είναι ότι έως τις 31.12.2020 όλα τα νέα κτίρια να αποτελούν κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.

Ενεργειακή επιθεώρηση & Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών

Το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών είναι η ηλεκτρονική βάση δεδομένων στην οποία εγγράφονται με αύξοντα Αριθμό Μητρώου οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που κρίνονται κατάλληλοι και στους οποίους χορηγείται η Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή.

Στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών εγγράφονται όσοι έχουν τα απαραίτητα προσόντα για να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις και τους έχει χορηγηθεί σχετική άδεια σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 100/2010 «Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων, Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Εγκαταστάσεων Κλιματισμού» (ΦΕΚ 177/Α/6.10.2010).

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΠΔ 100/2010 «Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων, Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Εγκαταστάσεων Κλιματισμού» (ΦΕΚ 177/Α/6.10.2010), στο Μητρώο διακρίνονται τρεις (3) κατηγορίες Ενεργειακών Επιθεωρητών, ανά τάξη Αδειών, ως εξής:

(α) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων,
(β) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Λεβήτων και Εγκαταστάσεων θέρμανσης και
(γ) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Εγκαταστάσεων Κλιματισμού.

Τηρείται ξεχωριστό Μητρώο για τα νομικά πρόσωπα που έχουν ως μέλος, εταίρο ή υπάλληλό τους ενεργειακό επιθεωρητή.

Για περίοδο ενός έτους και προκειμένου να λειτουργήσει άμεσα η διαδικασία των ενεργειακών επιθεωρήσεων, στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών θα εγγράφονται προσωρινοί Ενεργειακοί Επιθεωρητές (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 του ΠΔ 100/2010 «Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων, Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Εγκαταστάσεων Κλιματισμού» (ΦΕΚ 177/Α/6.10.2010).

Με τη βοήθεια του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών είναι δυνατή η δημιουργία της λίστας των πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών. Από τη λίστα αυτή είναι δυνατό να εντοπίσει κάθε πολίτης Ενεργειακούς Επιθεωρητές για τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης στο κτίριο, το λέβητα, την εγκατάσταση θέρμανσης και την εγκατάσταση κλιματισμού του.

Επιστροφή

Newsletter

Για εγγραφή στην υπηρεσία ενημέρωσης πατήστε την εικόνα στα αριστερά.

Νέα/Εκπαίδευση