Εκδόσεις – Χωρίς αύξηση ΦΠΑ οι τιμές στα βιβλία μας

Μοιραστείτε το! Πείτε το στους φίλους σας...

Σας ενημερώνουμε ότι κρατήσαμε σταθερές τις τελικές τιμές στα βιβλία μας απορροφώντας πλήρως την αύξηση του ΦΠΑ που εφαρμόστηκε από 1/1/2011.


    Δείτε πληροφορίες για τα βιβλία που εκδίδουμε στη σελίδα των εκδόσεων ακολουθώντας το δεσμό που εμφανίζεται παρακάτω:

    Μεταφορά σε σελίδα με πληροφορίες…