Σεμινάρια Ενεργειακών Επιθεωρητών

Μοιραστείτε το! Πείτε το στους φίλους σας...

Η εταιρεία μας διοργανώνει σε συνεργασία με πιστοποιημένο φορέα, Σεμινάρια εκπαίδευσης για την αδειοδότηση μόνιμων ενεργειακών επιθεωρητών, σύμφωνα με την απόφαση 192, ΦΕΚ 2406 της 31-10-2011 και την πρόσκληση αρ. πρωτ. 287/28-11-2011 του ΥΠΕΚΑ.

 Σε ότι αφορά τους ενεργειακούς επιθεωρητές μέχρι στιγμής ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Προϋπόθεση απόκτησης άδειας μόνιμου ενεργειακού επιθεωρητή είναι η διετής τουλάχιστον αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και επιστημονική εμπειρία.
  • Η υποχρέωση παρακολούθησης των σεμιναρίων και η χορήγηση άδειας μόνιμου ενεργειακού επιθεωρητή αφορά και τους προσωρινούς ενεργειακούς επιθεωρητές.
  • Οι άδειες των προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών λήγουν στις 6-10-2012.

Καλέστε άμεσα στο 2103832800 ή 210 3824164 για περισσότερες πληροφορίες.

Μεταφορά σε σελίδα με πληροφορίες…

Για να στείλετε άμεσα αίτηση ενημέρωσης, μπορείτε να μεταβείτε στην

Αίτηση για Ενεργειακούς Επιθεωρητές